31-05-08

De 'hervorming van justitie': Guy Verhofstadt

Morkhoven FOTO00010

------------------------------

In 1992 schreef Guy Verhofstadt die toen nog Voorzitter was van de PVV, aan Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven dat, zoals hij beloofd had, de PVV-werkgroep Justitie voorstellen aan het uitwerken was 'om het functioneren van ons gerechtelijk en politioneel apparaat te verbeteren' en 'misbruiken onmogelijk' te maken.
'Als oppositiepartij hebben wij geen directe greep op de organisatie van het gerechtelijk apparaat en de meerderheid is zelden geneigd naar de oppositie te luisteren, laat staan haar voorstellen tot hervorming over te nemen', voegde Verhofstadt eraan toe.
'Misschien vormt de op til staande verruiming van onze partij wel de troefkaart om de macht te verwerven en orde op zaken te stellen, ook in de sector van de justitie', aldus Verhofstadt.

Bijna 16 jaar later moeten we echter vaststellen dat er weinig of niets veranderd is. De grote hervormingen van justitie bleven uit, ook nadat de VLD een regeringspartij was geworden en zij, naast Guy Verhofstadt als Premier, Marc Verwilghen als Minister van Justitie kreeg aangesteld.

Dat er zomaar cd-roms met te onderzoeken kinderpornomateriaal van het Belgische Koningshuis op het hof van beroep te Antwerpen gestolen werden, zegt genoeg.
En wat te denken van de diefstal van al de ontlastende stukken uit het strafdossier van Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem terwijl de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in de kinderpornozaak Zandvoort 10 jaar lang hun gang konden blijven gaan ?
Waarom blijven Verhofstadt en de VLD dergelijke zaken doodzwijgen ?
----------------------------

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://praatstoel-belgische-politiek.skynetblogs.be/post/5880142/justitie-doofpot-zaak-dutroux--doofpot-kinder
- http://www.droitfondamental.eu/

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

22:01 Gepost door Hugo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kindermisbruiken en verdwijningen: Brief aan Marc Verwilghen

Verwilghen.P


In 1996 had de vzw Werkgroep Morkhoven al tal van problemen met justitie achter de rug.
Haar gegevens inzake het bestaan van kinderpornonetwerken werden door de Commissie Mensenhandel 'onvoldoende concreet' geacht.
Marc Verwilghen (VLD) die toen nog geen minister van justitie was, stond echter open voor de informatie van de vzw Werkgroep Morkhoven en bevestigde het bestaan van de netwerken in een opmerkelijke tussenkomst in de Kamercommissie justitie.

Toen Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem vanuit bepaalde sp.a-kringen en via de Vlaamse media van 'folteringen en verkrachtingen' werd beschuldigd, bleek Verwilghen plotseling zijn tong te hebben verloren.

Nadat Verwilghen zijn voorzitterschap van de Commissie Dutroux voor de functie van justitieminister had omgeruild, bleek hij zelfs geen brieven meer te kunnen beantwoorden. Ook Carine en Gino Russo, de ouders van de door Marc Dutroux en zijn bende vermoorde Meiissa, moesten dit ervaren.

16:46 Gepost door Hugo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kindermisbruik: Brief van de Belgische Koning


Koning.17.4.97.mail

Toen de internationale pers (waaronder drie Japanse kranten) naar Morkhoven afzakte in verband met de kinderpornozaak Zandvoort, schreven de Belgische politici en de Belgische Koning hoe schandalig dit soort van kindermisbruik wel was.
Toen Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem via de commerciële nieuwszender VTM en een aantal Vlaamse kranten als 'folteraar en verkrachter' door het slijk werd gehaald, bestonden de -volgens het rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes plotseling niet meer...

15:26 Gepost door Hugo in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Kindermisbruik: Brief van Guy Verhofstadt


Zandv.Verhofst.23.4.99.mail

-----------------
Toen de internationale pers (waaronder drie Japanse kranten) naar Morkhoven afzakte in verband met de kinderpornozaak Zandvoort, schreven de Belgische politici en de Belgische Koning hoe schandalig dit soort van kindermisbruik wel was.

Op het moment dat Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door bepaalde figuren van de sp.a (Vlaamse socialisten) via de Vlaamse pers als 'folteraar en verkrachter' door het slijk werd gehaald, bestonden de -volgens het rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes plotseling niet meer...

15:07 Gepost door Hugo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-05-08

'Belgische politici stellen vragen over inbeslagname Indymedia-servers'

persvrijheidBRUSSEL -- Verschillende politici reageren verontwaardigd op de inbeslagname van twee indymedia-servers. Zij zullen in de politieke organen waar ze zetelen vragen stellen aan de bevoegde ministers. Zo komen er vragen in het Vlaams, Europees en federaal parlement. Belgische politici van Groen!, Ecolo en Spirit willen de verschillende bevoegde ministers aan de tand voelen over de inbeslagname van de twee Indymedia-servers. Stijn Bex van Spirit wil aan minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht vragen om de inbeslagname van twee Indymedia-servers door de Amerikaanse FBI grondig te onderzoeken. "Er bestaat absolute onduidelijkheid over het waarom van deze maatregel. Dat was ook zo bij voorgaande acties. Daardoor lijken deze antiterrorismeacties enkel bedoeld om onafhankelijke media te intimideren. Het nut van deze alternatieve media groeit in tijden van mediaconcentratie. In een globaliserende wereld moet ons land elke vorm van onafhankelijke journalistiek en vrije meningsuiting ondersteunen", aldus Bex. "Indien de onduidelijkheid over deze inperking van de vrije meningsuiting en onafhankelijke journalistiek blijft bestaan, moet Belgie diplomatieke actie ondernemen om het recht op vrije meningsuiting wereldwijd te vrijwaren", gaat hij verder. Eloi Glorieux (Groen!) zal zich tot Vlaams minister van Media Geert Bourgeois (N-VA) richten. “We moeten onderzoeken welke kapstok we hebben op Vlaams niveau,” aldus het groene Vlaamse parlementslid. “Bourgeois is de nieuwe minister van media én van buitenlands beleid en in die zin dus de uitgelezen persoon om die vraag te stellen. Hij kan contact opnemen met de andere autoriteiten, Zwitserland of Italië en desnoods met de Amerikaanse ambassade om toelichting te vragen bij de beweegredenen. Aangezien de indymedia-sites van Oost-Vlaanderen, Antwerpen en West-Vlaanderen ook getroffen zijn, komt door die actie de persvrijheid ook bij ons in Vlaanderen in het gedrang.” Bart Staes die voor Groen! zetelt in het Europees parlement beraadt zich nog over de juiste manier om de inbeslagname ook in het Europees parlement op de agenda te krijgen. Zoe Génot (Ecolo) verzekerde ons dat zij ook zal aandringen op meer duidelijkheid in het federaalparlement.
by Christophe callewaert - Monday, Oct. 11, 2004 at 4:25 PM
http://www.indymedia.be/features/media/

________________________________________________________

Ook Groen! vraagt uitleg in Vlaams parlement over inbeslagname Indymedia-servers
by christophe callewaert - Monday, Oct. 11, 2004 at 2:11 PM

BRUSSEL -- Vlaams parlementslid Eloi Glorieux (Groen!) zal in het Vlaams Parlement aan Vlaams minister van Buitenlandse Aangelegenheden en Media, Geert Bourgeois, vragen welke maatregelen hij kan nemen om de persvrijheid van de getroffen Indymedia-sites te vrijwaren en ook om opheldering te vragen over de concrete redenen van de inbeslagname van de server. Eloi Glorieux overlegt nog met zijn fractie of de kwestie aan bod komt in het actuele plenaire vragenuurtje. Zo niet zal het onderwerp volgende week dinsdag of donderdag in de commissie geagendeerd worden. “We moeten onderzoeken welke kapstok we hebben op Vlaams niveau,” aldus het groene Vlaamse parlementslid. “Bourgeois is de nieuwe minister van media én van buitenlands beleid en in die zin dus de uitgelezen persoon om die vraag te stellen. Hij kan contact opnemen met de andere autoriteiten, Zwitserland of Italië en desnoods met de Amerikaanse ambassade om toelichting te vragen bij de beweegredenen. Aangezien de indymedia-sites van Oost-Vlaanderen, Antwerpen en West-Vlaanderen ook getroffen zijn, komt door die actie de persvrijheid ook bij ons in Vlaanderen in het gedrang.” Ook Glorieux kan enkel gissen wat de beweegredenen zijn voor de inbeslagname. “Heeft het er iets mee te maken dat er nu net een andersglobalistische campagne loopt tegen belastingsparadijzen en witwaspraktijken? We hebben er het raden naar.”
________________________________________________________

Bart Staes vraagt uitleg aan Europese raad over inbeslagname indymedia Servers
by han Soete - Wednesday, Oct. 13, 2004 at 10:56 PM

Bart Staes die voor GROEN! zetelt in het Europese parlement diende vandaag een vraag in bij de europese raad over de inbeslagname van de indymedia servers in Londen. En antwoord mag verwacht worden op 28 oktober. Op donderdag 7 oktober werden door een actie van de FBI in Londen sites van Indymedia - waaronder enkele Vlaamse - lamgelegd. De actie van het FBI gebeurde volgens de FBI klaarblijkelijk op vraag van de Italiaanse en Zwitserse overheid en kaderden binnen de MLAT-akkoorden die voorzien in wederzijdse bijstand bij onderzoeken naar internationaal terrorisme, ontvoeringen en het witwassen van geld. De organisatie Indymedia wist goed een week later nog steeds niet precies waarom de FBI tot deze actie is overgegaan. Kan de Raad meedelen welk zijn oordeel is ten aanzien van de tussenkomst van de veiligheidsdiensten van een niet-lidstaat zonder dat de geviseerde organisatie ten gronde wordt ingelicht en die ook gevolgen heeft in diverse andere op het eerste zicht niet-direct betrokken lidstaten?
Bart Staes tel : 02 / 284.56.42 fax : 02 / 284.96.42
________________________________________________________

Vraag van Stijn Bex aan minister van Buitenlandse Zaken over de sluiting van Indymedia
by Stijn Bex - Wednesday, Oct. 13, 2004 at 4:10 PM

Mondelinge vraag van de heer Stijn Bex aan minister van Buitenlandse Zaken over de sluiting van websites van Indymedia door de FBI: Bij een FBI-actie werden twintig websites van het onafhankelijke journalistennetwerk Indymedia van het internet gehaald. Ook enkele Belgische informatiewebsites zijn door de actie van het net verdwenen. Bij de getroffen websites zijn die van de lokale Indymediacentra van Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen en Luik. Volgens de FBI zou de inbeslagname van de centrale server van Indymedia passen in een antiterrorismeactie waarbij de VS bijstand verleenden aan Italië en Zwitserland. Toch is er onduidelijkheid over deze FBI-actie. Volgens de Internationale Federatie van Journalisten is er sprake van intimidatie van onafhankelijke media en ze veroordeelt deze antiterrorismeactie. Graag stelde ik de minister hierover volgende vragen: 1. Bent u op de hoogte van deze FBI-actie? 2. Hebt u hierover contact opgenomen met uw Amerikaanse, Italiaanse en Zwitserse collega’s? 3. Kan u een stand van zaken geven van het onderzoek? 4. Heeft de FBI het recht om Belgische websites te sluiten? Zo ja, op welke basis? 5. Is er in deze actie, volgens u, proportioneel opgetreden?
Brussel, 13 oktober 2004
________________________________________________________

Question Zoé GENOT à M. Karel DE GUCHT,
Concerne : Saisie des serveurs Indymedia
by Zoé GENOT - Wednesday, Oct. 13, 2004 at 3:54 PM

Voici une question parlementaire sur le thème de la confiscation des serveurs d'indymedia, elle sera posée au ministre des affaires extérieures dès qu'une commission affaires étrangères sera agendée. A l'oral, elle pourra être enrichie grâce aux articles envoyés sur la liste.
Question orale de Zoé GENOT, Députée, à M. Karel DE GUCHT, Ministre des Affaires Etrangères Concerne : Saisie des serveurs Indymedia par le FBI Fin de la semaine dernière, l'accès au réseau d'information Indymédia a été coupé à la suite d'une descente de FBI dans les locaux américains et britanniques du serveur. Les autorités américaines auraient en effet émis une injonction fédérale au bureau américain de Rackspace, une entreprise américaine qui héberge des serveurs Indymedia en Angleterre et aux Etats-Unis, leur commandant de remettre le matériel d'Indymedia situé à Londres au FBI. Rackspace s'est exécuté, sans en avertir préalablement Indymedia, et a désactivé le serveur d'Indymedia au Royaume-Uni. Ce qui a affecté plus de 20 sites Indymedia à travers le monde, et entre autre ceux de Liège, Antwerpen, Oost-Vlaanderen & West-Vlaanderen en Belgique. Cette intervention du FBI constitue une atteinte grave à la liberté d'expression dans le monde entier. D'autant plus grave qu' elle a eu lieu à quelques jours du Forum Social Européen de Londres qu' Indymedia, réseau créé à l'occasion de la mobilisation anti-G8 de Seattle en novembre 1999 aux USA, a prévu de couvrir du 15 au 17 octobre prochain. Monsieur le Ministre peut-il me dire si le Gouvernement belge compte demander des explications sur cette saisie aux autorités américaines et britanniques, dans la mesure où celle-ci a affecté quatre sites Indymedia belges ?
Zoé Genot, Députée fédérale Maison des Parlementaires Rue de Louvain, 21 / bur.1242 1008 Bruxelles Tél.: 02/549 90 59 Fax : 02/549 87 98
http://www.ecolo.be/VIP/z.genot

http://www.indymedia.be/features/media/


20:53 Gepost door Hugo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |