07-06-08

De chou-chou van het gerecht te Turnhout


fetchfetch-1Op de foto ziet men de door rechter-voorzitter G. Van Craen van de 14de Kamer van het hof van beroep van Antwerpen, 'geloofwaardig' genoemde getuige inzake de klachten tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem aan het werk tijdens een inbraak in het huis van Marcel Vervloesem.
De 'geloofwaardige getuige' is bijna al even geloofwaardig en onpartijdig als Van Craen zelf die ook rechter was in twee zaken betreffende het kinderziekenhuis Good Engels te Antwerpen, waarrond de Werkgroep Morkhoven in 1989 actie voerde.
Alleen psychiater Cosyns die Marcel Vervloesem aan een geestesonderzoek moest onderwerpen en daarbij een spreekverbod met de pers voorstelde voor Marcel Vervloesem, was nog geloofwaardiger. Deze man was immers voorzitter van de naar hem genoemde Commissie Cosyns die de klachten van de Werkgroep Morkhoven rond de isoleercellen in het Antwerpse kinderziekenhuis van tafel veegde terwijl in een politierapport sprake is van jongeren met gebroken armen en benen en een vijfjarig meisje dat in de isoleercellen overleed.
Hierbij volgt een bericht uit ons archief.

------------

Zoals men weet, wordt Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven nu zelf van 'kindermisbruik' beschuldigd. Op de foto's ziet men hoe één van zijn 'verkrachte en gefolterde slachtoffers' een inbraak pleegt in zijn huis en enkele dossiers van de Werkgroep Morkhoven steelt. Het gerecht van Turnhout vervolgt Marcel Vervloesem al vijf jaar lang voor de klachten van deze inbreker die er alle belang bij heeft om op een goed blaadje te staan met de rechters te Turnhout. Hij werd voor de de inbraak (+ de diefstal + de vergiftiging van de honden van Marcel Vervloesem) immers veroordeeld.
De man die door de Vlaamse pers voortdurend als een 'weerloos slachtoffer van Marcel Vervloesem' wordt voorgesteld, beschikt over een stevig strafblad wegens zedenfeiten, inbreken, diefstallen enzoverder. Hij heeft zo'n 30-tal 'weerbare' schuldeisers.
De voorzitter van het gerecht van Turnhout ontving inmiddels ook een schriftelijke verklaring van de inbreker waarin deze hem mededeelt dat hij en de andere aanklagers betaald werden voor de verhalen over 'folteringen en verkrachtingen' en de klachten tegen Marcel Vervloesem.

De Belgische pers van haar kant blijft Marcel Vervloesem als een 'afperser' en 'kindermisbruiker'  afschilderen.
Tijdens de acties van de Werkgroep Morkhoven rond het misbruik van isoleercellen en het sexueel misbruik in het kinderpsychiatrisch ziekenhuis te Antwerpen (1989) maakten enkele kranten ook al bekend dat 'een lid van de Werkgroep Morkhoven zich zélf schuldig maakte aan zedenfeiten met minderjarigen' en het gerecht te Turnhout verplichtte twee leden van de Werkgroep Morkhoven tot een gerechtelijk geestesonderzoek. Men hield geen rekening met het gerechtelijk rapport waarin ondermeer sprake was van een vijfjarig meisje dat in een isoleercel overleed.

Vorig jaar dan, wist VLD-senator J. Leduc dank zij de pers te bekomen dat Marcel Vervloesem geen toegang meer kreeg tot het parlement terwijl hij enkele maanden voordien door de voorzitster van de commissie Binnenlandse Zaken was uitgenodigd om er over kinderpornonetwerken te komen spreken.
Leduc kreeg toen zoveel kritiek te verwerken dat zij in een brief aan Morkhoven-voorzitter J. Boeykens mededeelde dat zij 'vlak voor de parlementszitting door een journalist was gecontacteerd'.
Leduc werkte ondermeer aan een aanpassing van de euthanasiewet en diende met haar partij (VLD) een voorstel in waardoor 'kinderen en dementerenden niet meer nodeloos hoeven te lijden' maar ligt blijkbaar niet wakker van de duizenden misbruikte en niet-geidentificeerde kinderen op de CD-ROMS van de kinderpornozaak Zandvoort.


Hou er rekening mee dat de onderstaande links door de Belgische overheid die alles heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken en die Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door middel van een vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, wel eens worden geblokkeerd !

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com - Morkhoven@msn.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

14:42 Gepost door Hugo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.