07-06-08

De chou-chou van het gerecht te Turnhout


fetchfetch-1Op de foto ziet men de door rechter-voorzitter G. Van Craen van de 14de Kamer van het hof van beroep van Antwerpen, 'geloofwaardig' genoemde getuige inzake de klachten tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem aan het werk tijdens een inbraak in het huis van Marcel Vervloesem.
De 'geloofwaardige getuige' is bijna al even geloofwaardig en onpartijdig als Van Craen zelf die ook rechter was in twee zaken betreffende het kinderziekenhuis Good Engels te Antwerpen, waarrond de Werkgroep Morkhoven in 1989 actie voerde.
Alleen psychiater Cosyns die Marcel Vervloesem aan een geestesonderzoek moest onderwerpen en daarbij een spreekverbod met de pers voorstelde voor Marcel Vervloesem, was nog geloofwaardiger. Deze man was immers voorzitter van de naar hem genoemde Commissie Cosyns die de klachten van de Werkgroep Morkhoven rond de isoleercellen in het Antwerpse kinderziekenhuis van tafel veegde terwijl in een politierapport sprake is van jongeren met gebroken armen en benen en een vijfjarig meisje dat in de isoleercellen overleed.
Hierbij volgt een bericht uit ons archief.

------------

Zoals men weet, wordt Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven nu zelf van 'kindermisbruik' beschuldigd. Op de foto's ziet men hoe één van zijn 'verkrachte en gefolterde slachtoffers' een inbraak pleegt in zijn huis en enkele dossiers van de Werkgroep Morkhoven steelt. Het gerecht van Turnhout vervolgt Marcel Vervloesem al vijf jaar lang voor de klachten van deze inbreker die er alle belang bij heeft om op een goed blaadje te staan met de rechters te Turnhout. Hij werd voor de de inbraak (+ de diefstal + de vergiftiging van de honden van Marcel Vervloesem) immers veroordeeld.
De man die door de Vlaamse pers voortdurend als een 'weerloos slachtoffer van Marcel Vervloesem' wordt voorgesteld, beschikt over een stevig strafblad wegens zedenfeiten, inbreken, diefstallen enzoverder. Hij heeft zo'n 30-tal 'weerbare' schuldeisers.
De voorzitter van het gerecht van Turnhout ontving inmiddels ook een schriftelijke verklaring van de inbreker waarin deze hem mededeelt dat hij en de andere aanklagers betaald werden voor de verhalen over 'folteringen en verkrachtingen' en de klachten tegen Marcel Vervloesem.

De Belgische pers van haar kant blijft Marcel Vervloesem als een 'afperser' en 'kindermisbruiker'  afschilderen.
Tijdens de acties van de Werkgroep Morkhoven rond het misbruik van isoleercellen en het sexueel misbruik in het kinderpsychiatrisch ziekenhuis te Antwerpen (1989) maakten enkele kranten ook al bekend dat 'een lid van de Werkgroep Morkhoven zich zélf schuldig maakte aan zedenfeiten met minderjarigen' en het gerecht te Turnhout verplichtte twee leden van de Werkgroep Morkhoven tot een gerechtelijk geestesonderzoek. Men hield geen rekening met het gerechtelijk rapport waarin ondermeer sprake was van een vijfjarig meisje dat in een isoleercel overleed.

Vorig jaar dan, wist VLD-senator J. Leduc dank zij de pers te bekomen dat Marcel Vervloesem geen toegang meer kreeg tot het parlement terwijl hij enkele maanden voordien door de voorzitster van de commissie Binnenlandse Zaken was uitgenodigd om er over kinderpornonetwerken te komen spreken.
Leduc kreeg toen zoveel kritiek te verwerken dat zij in een brief aan Morkhoven-voorzitter J. Boeykens mededeelde dat zij 'vlak voor de parlementszitting door een journalist was gecontacteerd'.
Leduc werkte ondermeer aan een aanpassing van de euthanasiewet en diende met haar partij (VLD) een voorstel in waardoor 'kinderen en dementerenden niet meer nodeloos hoeven te lijden' maar ligt blijkbaar niet wakker van de duizenden misbruikte en niet-geidentificeerde kinderen op de CD-ROMS van de kinderpornozaak Zandvoort.


Hou er rekening mee dat de onderstaande links door de Belgische overheid die alles heeft gedaan om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken en die Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door middel van een vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, wel eens worden geblokkeerd !

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com - Morkhoven@msn.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

14:42 Gepost door Hugo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-06-08

Kindermisbruiken op Madeira: Brief van minister Derycke (sp.a)


Derycke14.11.97.mail-2

-----------------
Voordat de kinderpornozaak Zandvoort wereldnieuws werd, wist de Werkgroep Morkhoven dank zij het werk van Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem reeds enkele kindermisbruikers in Temse (België) en op Madeira (Portugal) op te sporen.
Maar terwijl een aantal Belgische politici zoals Eric Derycke (sp.a, Vlaamse socialisten), de Werkgroep Morkhoven ondersteunde en Marcel Vervloesem zelfs op kosten van de Portugese justitie werd uitgenodigd om verslag uit te brengen op Madeira, hield de justitie van Dendermonde zich vooral bezig met de klacht die door één van de kindermisbruikers uit Temse tegen Vervloesem werd ingediend.

Toen Marcel Vervloesem op het hoogtepunt van de kinderpornozaak Zandvoort door bepaalde sp.a-figuren en via de Vlaamse media als 'folteraar en verkrachter' door het slijk werd gehaald, lieten de politici hem als een baksteen vallen. De -volgens het rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes in de zaak Zandvoort leken voor deze politici plotseling niet meer te bestaan en de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers mochten rustig doorgaan met hun activiteiten. Het proces tegen Marcel Vervloesem werd 10 jaar lang gebruikt om de kinderpornozaak Zandvoort dood te zwijgen.

Het zou nogal gemakkelijk zijn om de Werkgroep Morkhoven als anti-socialistisch te bestempelen. De Werkgroep heeft immers niet alleen rond kinderpornomisbruiken gewerkt maar was gedurende jarenlang actief op sociaal gebied. Er werden acties gevoerd rond rolstoelgebruikers, rond zieke gevangenen, rond gezondheidszorg, rond mensen die in de psychiatrie terecht kwamen, rond kinderen die soms maandenlang in isoleercellen werden opgesloten en mishandeld werden, rond slachtoffers van justitie enzoverder.

De Werkgroep klaagt ook de meer dan dubieuze praktijken bij Electrabel aan waarvan wellicht duizenden energieconsumenten het slachtoffer worden en die het gevolg zijn geweest van de politieke steun waarop Electrabel steeds kon rekenen.

Op gebied van gezondheidszorg wil de Werkgroep Morkhoven geen toestanden zoals in de Verenigde Staten alwaar de helft van de bevolking geen ziekteverzekering heeft.

De Werkgroep Morkhoven zal zich echter met hand en tand blijven vezetten tegen de de corruptie binnen bepaalde partijen.
Het is bijvoorbeeld onaanvaardbaar dat de Waalse socialisten ervoor gezorgd hebben dat de familie Frère schatrijk is geworden dank zij de Belgische staatssteun.
Het is onaanvaardbaar dat de Vlaamse socialisten kindermisbruikers in eigen kringen het hand boven het hoofd houdt en zelfs gebruikt om actievoerders die tegen kindermisbruiken strijden, het zwijgen op te leggen.

11:54 Gepost door Hugo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-06-08

De moord op een activist: wedersamenstelling


Onderzoeksrechter te Turnhout was verantwoordelijk voor de opsluiting van Marcel Vervloesem (2)

marcelHet gerecht van Turnhout blijkt de vrijlating van Marcel Vervloesem dank zij het Hof van Beroep te Antwerpen maar moeilijk te kunnen slikken en vermoedelijk werd onderzoeksrechter Jacobs die zowel het 'onderzoek' naar de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort als het 'onderzoek' in de klachten tegen Marcel Vervloesem leidt, van hogerhand op de vingers getikt.

Gisteren ontving de Werkgroep Morkhoven immers het volgende anonieme bericht: "Op het proces van 14. 9. 2005 zal de 'zelfverklaarde pedofielenjager' door de schuld van zijn 'vriend' Jan Boeykens, het deksel op de neus krijgen. Het openbaar ministerie wil de man voor lange tijd achter de tralies zien. De aanvallen, valse beschuldigingen, laster en eerroof tegenover Magistraten en Politici door Jan Boeykens zal Marcel Vervloesem niet ten goede komen, integendeel, de zware rekening om deze zal dan ook gepresenteerd worden."

Vandaag ontving Marcel Vervloesem dan toevallig een oproeping om op 15 juli eerstkomend, voor de Raadkamer te Turnhout te verschijnen in verband met de zopas gefabriceerde klachten van de 13-jarigen drugsgebruikers die voor een gewapende overval werden opgepakt. Turnhout stelde geen enkel bijkomend onderzoek in. Volgens Marcel Vervloesem zond het gerecht van Turnhout hem de aangetekende brief met de vraag of hij bijkomende onderzoeken wenste, waarschijnlijk op het moment dat hij, tengevolge van zijn hongerstaking in de gevangenis te Turnhout, nog in het ziekenhuis lag zodat hij de brief niet kon gaan afhalen. En Vervloesem heeft vermoedelijk gelijk. Zo diende Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven een paar jaar geleden bij het gerecht van Turnhout een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen enkele personen die hem ertoe hadden willen overtuigen om Marcel Vervloesem aan te klagen. Op een bepaald moment vond hij in zijn brievenbus een bericht dat de postbode hem een aangetekende brief had willen bezorgen. Normaal gezien heeft men bij een dergelijk bericht 14 dagen de tijd om de aangetekende zending op het postkantoor te gaan afhalen. Toen Jan Boeykens twee dagen later de voornoemde aangetekende brief op het postkantoor 'Antwerpen Groenplaats' ging afhalen, bleek het om een uitnodiging van het gerecht te gaan. De rechtszitting waarvoor hij werd opgeroepen, had echter de vorige dag plaats gehad. De Procureur des Konings van het gerecht te Turnhout deelde hem vervolgens met een zeker leedvermaak mede dat hij 'wellicht te laat naar de post was gegaan om zijn brief te gaan ophalen' en de zaak werd uiteindelijk zonder gevolg geklasseerd.

Het ligt dan ook voor de hand dat Marcel Vervloesem beroep zal laten aantekenen tegen de beslissing van de Raadkamer te Turnhout. Het Hof van Beroep te Antwerpen zal deze zaak dus verder moeten behandelen.

De Procureur des Konings en de onderzoeksrechter te Turnhout zullen in ieder geval braafjes moeten antwoorden op de volgende vragen die de Voorzitter van het Hof van Beroep te Antwerpen hen zal stellen:

1) 'Waarom is er na anderhalve maand nog steeds geen gevolg gegeven aan mijn opdracht om alle genoemde personen en getuigen in de zaak Vervloesem te verhoren ?'
2) 'U weet dat er geen bezwarend materiaal op de computer van Marcel Vervloesem werd weergevonden. Waarom liet u de computer niet opnieuw aan Marcel Vervloesem bezorgen terwijl u vier weken geleden twee gerechtelijke inspecteurs nog speciaal naar Morkhoven stuurde om Marcel Vervloesem te informeren omtrent de leugendetectortest ?'

Wordt vervolgd


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.droitfondamental.eu/

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com - Morkhoven@msn.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

16:38 Gepost door Hugo in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: moord |  Facebook |

01-06-08

Verhofstadt 25.3.1992

25.3.92.Morkhoven FOTO2

---------------
In 1992 nam Guy Verhofstadt als voorzitter van de PVV (later omgedoopt tot VLD) het schrijven van de vzw Werkgroep Morkhoven in verband met de gerechtelijke praktijken ernstig.
Hij verwees daarbij naar de PVV-voorstellen om het gerechtelijk apparaat 'grondig te hervormen, in functie van een betere dienstverlening naar de burger toe'. Verhofstadt stelde zelfs voor om de door de Werkgroep Morkhoven opgegeven feiten grondig te laten onderzoeken door de PVV-werkgroep Justitie omdat het louter stellen van een parlementaire vraag weinig zou oplossen.
Verder beloofde hij de aangelegenheid te blijven opvolgen.

Toen hij Eerste Minister was geworden, had Verhofstadt blijkbaar andere zorgen en/of ambities rond zijn hoofd en zijn partijcollega Marc Verwilghen die dank zij het voorzitterschap van de Commissie Dutroux, minister van Justitie was kunnen worden, deed niet eens meer de moeite om brieven van wie dan ook te beantwoorden.
Van de door Verhofstadt beloofde justitiehervorming kwam niets in huis en de VLD-politici stelden niet eens een parlementaire vraag over de stand van zaken in het onderzoek van de kinderpornozaak Zandvoort alhoewel zij daar bijna 10 jaar lang de tijd voor hadden.

Het was mede door het stilzwijgen van de VLD dat de -volgens de federale politie- meer dan 88.000 kinderen in de zaak Zandvoort nooit geidentificeerd zijn geworden en dat de kindermisbruikers nooit opgespoord en vervolgd werden.
Het was mede door het stilzwijgen van de veelbelovende VLD dat het mogelijk was dat de 7cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die het Belgische Koningshuis voor onderzoek aan het hof van beroep van Antwerpen had laten overmaken, spoorloos verdwenen.

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://praatstoel-belgische-politiek.skynetblogs.be/post/5880142/justitie-doofpot-zaak-dutroux--doofpot-kinder
- http://www.droitfondamental.eu/
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=hervorming+politie+justitie&btnG=Recherche+Google&meta=

17:47 Gepost door Hugo in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

De 'hervorming van justitie': Guy Verhofstadt

Verhofs.2.4.02.mail-1

In 2002 sprak Guy Verhofstadt (VLD) die toen Eerste Minister was geworden en die de 'Witte Ridder' van de zaak Dutroux, Marc Verwilghen (VLD), tot justitiemister had laten benoemen al een heel andere taal. Geen woord meer over de 'hervormingen van justitie', wel een administratief taaltje waarin hij laat weten dat het 'strafonderzoek geheim' is zodat het 'voorbarig overkomt om te gewagen van het feit dat bepaalde onderzoeksdaden niet of nog niet verricht werden of dat er geen resultaten worden geboekt'.
In dezelfde zin wordt er verwezen naar Marc Verwilghen die 'in het kader van de bevordering van de goede werking van de rechtsbedeling in het ganse land diverse maatregelen' nam.
Alhoewel Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem door bepaalde figuren van de sp.a (Vlaamse socialisten) via de Vlaamse media als 'folteraar en verkrachter' aan de schandpaal werd genageld, droeg de VLD dus actief bij aan het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes.


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N
- http://praatstoel-belgische-politiek.skynetblogs.be/post/5880142/justitie-doofpot-zaak-dutroux--doofpot-kinder
- http://www.droitfondamental.eu/

De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

09:12 Gepost door Hugo in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |