31-05-09

Democratie: wie zaken aanklaagt, wordt van 'laster en eerroof' beschuldigd


Man1.fetch-15


Chantage niet alleen door de Turken, maar ook door de voormalige Stasi en de huidige CIA?

Door Micha Kat
28 mei, 2009

Dat de Nederlandse staat wordt gechanteerd door de Turken met belastend material over Joris Demmink en dat deze chantage heeft geleid tot het fake-proces en de veroordeling tot levenslang van Baybasin, dat staat inmiddels vast. Deze website wijdde hier eerder een veel gelezen artikel aan en deze ‘internationalisering’ van de zaak-Demmink vormde voor uw webmaster tevens de directe aanleiding zich intensief met de zaak te gaan bezighouden vanaf april 2007. Maar thans komen de contouren aan het licht van chantage op een nog veel dieper en alarmerender nivo. Het zou zomaar kunnen dat we met de zaak-Demmink direct in het hart zitten van een international spionage- en chantage-netwerk dat zijn gelijke in de moderne geschiedenis niet kent, maar een prima verklaring zou kunnen vormen voor allerlei merkwaardige en onverklaarbare gebeurtenissen in de Nederlandse (en buitenlandse) politiek. Er zijn verschillende lijnen waarlangs we deze problematiek kunnen benaderen.
De eerste lijn brengt ons naar het Moskou van de KGB. Het is een bekend feit dat de geheime diensten in de voormalig communistische landen, aangestuurd door de KGB vanuit Moskou, ware meesters waren in het chanteren van westerse politici met seksueel materiaal dat speciaal voor dat doel werd gecreeerd, meestal met behulp van hoeren, maar ook via minderjarige jongetjes die wired werden uitgeleverd aan pedofiele westerlingen. Een leger aan Nederlandse politici, maar ook vele hoge juristen en rechtsgeleerden, hebben tot in de late jaren 80 van de vorige eeuw communistische landen bezocht en zouden het slachtoffer kunnen zijn geworden van voornoemde praktijken. Joris Demmink zou tot dit leger kunnen behoren. Maar er is meer dat Demmink direct in de gevarenzone brengt van deze (post)-communistische chantage. Centraal hierin staat de Duitse jongen Manuel Schadwald die in 1993 verdween in Berlijn, in Nederland terecht kwam in de kinderprostitutie en in 1994 ook in ons land van de aardbodem werd weggevaagd (hij is nooit gevonden).

http://www.klokkenluideronline.nl/


Kinderpornozaak Zandvoort escaleert - Uitzending met journalist Serge Garde

Manuel Schadwald (foto) was de Duitse jongen die in het kinderpornocircuit verdween en waarrond Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, tesamen met de inmiddels vermoorde Gina Bernard-Pardaens, onderzoek deed.
De ouders van de verdwenen jongen werden destijds door de Belgische justitieminister Stefaan De Clerck ontvangen. Minister De Clerck zei toen in een interview met een nederlands dagblad dat de leden van de Werkgroep Morkhoven in zekere zin 'vrijbuiters' waren maar dat zij 'belangrijke informatie hadden'. 'Zolang zij die aan justitie doorspelen, moet men hen krediet geven', aldus De Clerck.
Maar van de belofte van De Clerck kwam niets in huis. Marcel Vervloesem werd vals beschuldigd en voor het 'bezit van kinderporno' vervolgd nadat het materiaal van de kinderpornozaak Zandvoort voor onderzoek aan justitie werd overhandigd.
De kinderpornojager werd in de Vlaamse pers gedurende 11 jaar lang als een 'kindermisbruiker', 'zelfbenoemde kinderpornojager' en 'geestesgestoorde' aan de schandpaal genageld terwijl de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot werd gestopt en de kinderpornoproducenten, kinderverkrachters en kinderfolteraars vrijuit konden gaan.

De Clerck die na zijn ontslag tengevolge van de mysterieuze ontsnapping van Marc Dutroux (1998), opnieuw justitieminister is geworden dank zij het feit dat zijn partijcollega Jo Vandeurzen door de Fortis-zaak in opspraak kwam (2008), wil dat de zwaar zieke Vervloesem (hartoperaties, kankeroperaties, suikerziekte, nierproblemen...) ten allen koste in één van zijn volgepropte gevangenissen opgesloten blijft.
Dat is vreemd voor een minister die een 'menselijke justitie' en 'een gevangenisstructuur in humane omstandigheden' predikt. Het wordt nog vreemder als men bedenkt dat Minister De Clerck zich zopas bij de Nederlandse regering ging beklagen over de overbevolking in zijn gevangenissen en dat hij vervolgens besliste om een stukje Nederlands Guantanamo te kopen waarin enkele honderden Belgische gevangenen kunnen opgesloten worden.

In de zaak Vervloesem zorgt minister De Clerck er ook voor dat de artikels 72 e.v. van de Belgische strafuitvoeringswet geblokkeerd blijven zodat Marcel Vervloesem zich op geen enkel daadwerkelijk rechtsmiddel kan beroepen.
Hij schendt daarmee de artikels 3 en 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

De Clerck beloofde meer dan een maand geleden in een schriftelijke mededeling aan Raf Jespers, advocaat van Marcel Vervloesem, om de 'detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Brugge door de Toezichtscommissie van het Gevangeniswezen te laten onderzoeken' maar de Minister hield zijn woord wederom niet.
Door het uitblijven van het beloofde onderzoek van De Clerck en door de provocaties van de gevangenisdirectie die welgeteld 1 dag voor zijn hoogstnoodzakelijke spoedopname in het AZ Sint Jan te Brugge, negatief adviseerde inzake zijn verzoeken tot penitentiaire verlofregeling, electronisch toezicht en begeleiding, zette de actievoerder meer dan 14 dagen geleden zijn medicatie en medische behandeling volledig stop. Zijn gezondheidstoestand is daardoor dermate zo verslechterd dat zijn bloeddruk die alleen nog maar manueel te meten valt, ver boven de 20 staat. De suikerspiegel bereikte enkele dagen geleden een piek van 600 volgens Belgische normen. Doordat de spoedopname in het AZ Sint Jan niet is doorgegaan, maakt het hart van Marcel Vervloesem de meest bizarre sprongen. Een verpleegkundige die zei dat Marcel Vervloesem nog hooguit een week zal leven, stelde vast dat zijn hart soms zeer even stil valt om dan vervolgens zeer snel te gaan kloppen. Verontrustend is dat de ogen van Marcel Vervloesem enkele dagen geleden vuurrood waren geworden.

Minister De Clerck liet in zijn (eerste) antwoord van 30.4.2009 aan Morkhovenvoorzitter Jan Boeykens weten dat 'de medische aspecten van het dossier Vervloesem door de Dienst Gezondheidszorg werden onderzocht' maar daar blijft het bij.
De dood van Marcel Vervloesem zou echter slecht uitkomen voor De Clerck (die persoonlijk verantwoordelijk zal gesteld worden) en de Vlaamse Christen Democraten.
De franse journalist Serge Garden die eergisteren in Brugge was, volgt de zaak immers nauwlettend op en zal aanstaande woensdag met de bekende Franse TV-animator Karl Zéro (Marc Tellenne) een speciale uitzending aan de situatie van Marcel Vervloesem in de gevangenis te Brugge en de kinderpornozaak Zandvoort besteden.
Homayra Sellier, stichtster en voorzitster van de vereniging 'Innocence en Danger' is van plan om de Belgische Staat te laten interpelleren omtrent deze kwestie.
Ook vanuit Nederland, Duitsland en Italië komen er reacties. Het Europees Parlementslid Paul Van Buitenen zal Marcel Vervloesem (indien deze door het bewust stilzwijgen van Minister De Clerck intussentijd nog niet overleden is) volgende week in de gevangenis van Brugge komen opzoeken.

Eergisteren geraakte bekend dat het gerecht van Turnhout dat de roddels inzake 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' ernstig nam maar dat naliet om de kinderpornoproducenten, kinderfolteraars en verkrachters in de kinderpornozaak Zandvoort op te sporen en te vervolgen, Morkhovenvoorzitter Jan Boeykens wil verhoren inzake een klacht wegens 'laster en eerroof'...

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn te weten wat er concreet op de Zandvoort CDroms staat (als justitie de toegang tot deze informatie niet blokkeert):
kinderporno cd roms Zandvoort 1
kinderporno cd roms Zandvoort 2


KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- 'Rechten Gevangenen' - Europese Ombudsman

Franse Televisie - Télévision française
Serge Garde - Karl Zéro: Marcel Vervloesem
BFM, woensdag/mercredi, 3.6.2009 - 22 h

30-05-09

Stop Kinderporno plaatst foto van Marcel Vervloesem: Open Brief


chris_leukGeachte,

Onze vereniging heeft Stop Kinderporno steeds gesteund.

We vonden het blokkeren van de sites van Stop Kinderporno (ook de sites waarop geen foto's of namen van veroordeelde pedofielen stonden) door de Belgische overheid gewoon hypocriet.
De Belgische minister van Justitie en Child Focus zijn immers juist diegenen die de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot willen steken.
De Belgische justitie stelde dat de foto's van de verkrachte en gefolterde kinderen (zelfs baby's) op de cd-roms Zandvoort 'te oud' waren om te onderzoeken terwijl men Marcel Vervloesem van onze vereniging vervolgde op basis van enkele roddels over zogenaamd waar gebeurde feiten van 20 jaar geleden die dan nog kwamen van iemand die zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan.

We stelden ons ook ernstige vragen over de manier waarop sites voor de Belgische internetters zomaar gecensureerd kunnen worden.

Op een bepaald moment merkten we dat Chris Hölsbeek van Stop Kinderporno, door journalisten van de kranten Het Nieuwsblad (die de roddels over Marcel Vervloesem verspreidde en Stop Kinderporno in een geregiseerde mediacampagne tot op de grond afbrak) en Gazet van Antwerpen (die tevens de roddels over Marcel Vervloesem verspreidde) gecontacteerd werd.

Kort nadien verklaarde Chris, waarmee we tot dantoe goed overéénkwamen, dat de Werkgroep Morkhoven 'haar afspraken niet naleefde' en de leden van de Werkgroep Morkhoven 'zelf kinderporno verzamelden'.

Daarna volgde de mededeling dat hij ook een foto van Marcel Vervloesem op zijn site zou zetten.

Ik wist waar de wind vandaan kwam en heb dus niet gereageerd.
Het is ook niet verstandig om zich tegen andere groepen die tegen kindermisbruik strijden, te laten opzetten.
In plaats van hem persoonlijk aan te vallen heb ik Chris die zei dat hij ernstig bedreigd werd, gecontacteerd en heb hem aangeraden om een klacht in te dienen tegen onbekenden.

Ik weet niet of hij dat gedaan heeft.

Chris liet mij verstaan dat de bedreigingen vanuit België kwamen.
Ik heb hem geschreven dat dit hem niet verhindert om als Nederlandse staatsburger, een klacht in te dienen bij de Nederlandse overheid.

Sindsdien heb ik niets meer van hem vernomen.

Ik hoop dat Chris vroeg of laat zal inzien dat hij met onze Vereniging te beschuldigen en de foto van Marcel Vervloesem als 'pedofiel' op het internet te plaatsen, een grove fout maakt en dat hij de kinderpornozaak Zandvoort op die manier mede helpt dicht te dekken.

Het kan zijn dat hij van de Vlaamse pers nu opnieuw wat aandacht zal krijgen maar hij mag niet vergeten dat die herwonnen media-aandacht slechts voorlopig zal zijn.
In de media geldt nu eenmaal de regel dat wie vandaag in de schijnwerpers wordt gezet, morgen kan afgekraakt worden en in de goot kan terecht komen.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


ARCHIEF

Chris Hölsken van Stop Kinderporno in de Gazet van Antwerpen van 28 april 2009 ('Pedojager bang maar vastberaden'): De politie in Nederland wil hem beschermen. "Bij één druk op een alarmknop komen ze."
Op het gerecht in België rekent hij niet. "Die zoeken mij alleen maar."
Intussen gaat hij door met de lancering van een nieuwe site "met smoeltjes van pedofielen", nadat het gerecht de toegang tot de vorige heeft geblokkeerd. "Deze keer zal ze dat niet lukken. En Marcel Vervloesem zal er nu ook op staan. Met hem en de werkgroep van Morkhoven hebben we gebroken. Ze waren niet eerlijk in onze contacten."

Chris Hölsken op 30 april 2009, dat is twee dagen na het interview met de Gazet van Antwerpen, op de persoonlijke weblog die hij opende ('Is Stefaan de Clerck levens moe?'): "De rust is in België is wedergekeerd, ik kan u vertellen dit is stilte voor een overweldigende storm. Stefaan de Clerck zit nu bij zijn vrouw handen wrijvend aan de keukentafel. Zijn vrouw is even zijn overspannen nek aan het losmaken, en zijn kinderen zijn al zijn papierwerk aan het vernietigen. < zit er iets illegaals tussen ? >
Stefaan lijkt af en toe wel een opgeschoten puber die niet weet wat ie wil. Stefaan zit vol met spanningen want hij maakt zich druk wat hij na de verkiezingen moet gaan doen? Vuilnisman worden ? < zijn betere mensen voor te vinden> advocaat? < dan wel alleen voor pedoseksuelen en niet voor de slachtoffers> of misschien kan hij wel voor de werkgroep Morkhoven gaan werken, Ome Jan zal hem met open armen ontvangen, < soort zoekt soort>."

www.chrisnietstiltekrijgen.web-log.nl

-----------------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

29-05-09

Marcel Vervloesem: Open Brief aan Minister De Clerck


Marcel.dood.mail-4OPEN BRIEF

van: Claudia
aan: De Clerck, Stefaan - Stefaan.DeClerck@just.fgov.be
datum: 29 mei 2009 18:30
onderwerp: Korte vraag aan Minister De Clerck
ondertekend door yahoo.it

Geachte minister Stefaan De Clerck,

Gisteren vernam ik dat een bekende franse journalist, Serge Garde, een interview met U trachtte aan te vragen.
Het schijnt dat de jonge Lieselot Bleyenberg, uw adjunct-woordvoerdster, hem in het vlaams antwoordde:
'Wij communiceren niet over de Heer Vervloesem'.

Bent u het daar mee eens?
Denkt u niet dat zij erg jong is om dat soort verantwoordelijkheden op zich te nemen en daarmede ook U, als Minister van Justitie van België in een slecht daglicht stelt?

Mocht U het met haar eens zijn, zoudt dan U zo goed willen zijn de reden daarvan te verhelderen?

Ik vraag U dit als Europees Burger, gezien de kwestie Marcel Vervloesem een uitermate dringend internationaal thema aangaat;
-de pedopornografiebusiness en dus het sexueel misbruik en de doding van 'onze' kinderen
-en ook de misstanden in de belgische gevangenissen jegens gedetineerden in het algemeen en nu jegens Marcel Vervloesem in het specifiek.

Mocht u ook een verklaring hebben voor het feit dat hij systematische op al zijn aanvragen gedurende 8 maanden om een verlofdag te krijgen, een negatief oordeel heeft gekregen, zou ik dat ook enorm appreciëren. Zelfs nu hij gedwongen wordt tot zelf-euthanasie en hij in zijn laatste levensdagen terecht is gekomen, krijgt hij geen permissie tot gedeeltlijke vrijheid met electronische controle. Zelfs als hij zou willen, zou hij geen drie meter ver kunnen vluchten in zijn staat en dat weet men.

Misschien zoudt U na al het onrecht jegens Marcel Vervloesem nog eventjes iets positiefs kunnen betekenen en daarmede ook Uw persoon in een ander licht kunnen stellen betreffende dit specifieke geval?

Eén ding is zeker, U en ik zouden allang zelfmoord hebben gepleegd in zijn plaats, in zijn fysieke toestand en door de mensonterende wijze waarop hij in de gevangenis van Turnhout en die van Brugge behandeld is.

U bent overal uitgebreid en gedetailleerd over ingelicht geworden, dus hier houd ik het hier maar bij.

Alvast dank voor een antwoord.

Vriendelijke groet,


declerck.286380LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)

FOTO'S - AFBEELDINGEN:

° Marcel Vervloesem die in een echt mediaproces gedurende 11 jaar lang als 'laffe kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geesteszieke' aan de schandpaal werd genageld, werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

° Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten).
De minister die over een 'menselijke justitie' spreekt, houdt geen rekening met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem en met de gezondheidstoestand van zieke gevangenen in het algemeen (alhoewel hij zich steeds beklaagt over zijn 'overvolle gevangenissen').
Met de opsluiting van Marcel Vervloesem en andere zieke gevangenen, overtreedt de Clerck ondermeer artikel 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (door België mede onderschreven) dat bepaalt dat niemand onderworpen mag worden aan folteringen of aan een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en waarin staat dat iedereen het recht heeft om menswaardig te worden behandeld.
Het is de verantwoordelijkheid van de overheid en op de eerste plaats van de minister van justitie om ervoor zorgen dat dit mensenrecht ten allen tijde wordt geëerbiedigd. Dat geldt zeker voor België dat zopas in de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties werd verkozen (België werd samen met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN Mensenrechtenraad verkozen omdat de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht in maart 2009 aan de Amerikaanse Staatssecretaris Hillary Clinton beloofde om ook enkele gevangenen uit Guantanamo in de Belgische overbevolkte gevangenissen op te sluiten...)

22:44 Gepost door Hugo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-05-09

Ministre De Clerck demande une enquête...


DanièleReynders.pict_178970 Stefaan De Clerck demande une enquête sur Danièle Reynders

Le ministre de la Justice Stefaan De Clerck a demandé au procureur général de Liège de constituer un dossier sur l'attitude de la procureure de Liège Danièle Reynders, soeur du ministre des Finances Didier Reynders.
Dans son profil sur Facebook, Mme Reynders a indiqué sa préférence politique pour le MR. Le ministre n'est pas très heureux de cette prise de position publique, soulignant qu'un magistrat est censé être neutre.

La magistrate liégeoise est membre du groupe "Pour que le MR devienne en 2009 le premier parti de Wallonie et de Bruxelles" et est une des 11.901 "fans" de son frère Didier. Si elle a affiché ainsi sa préférence politique sur Facebook, son profil n'y était plus accessible dès vendredi soir.

Le ministre Stefaan De Clerck (CD&V) est d'avis que les magistrats, qu'ils appartiennent au siège ou au ministère public, ne peuvent afficher leur position politique. Il ajoute que le respect de la liberté d'expression est un principe très important mais que celui-ci est limité pour les magistrats qui, dans le cadre du respect d'un autre principe, celui de l'indépendance de la magistrature, sont censés être neutres. M. De Clerck parle d'un "devoir de prudence".

Le ministre a demandé au supérieur hiérarchique de Danièle Reynders, le procureur général Cédric Visart de Bocarmé, de constituer un dossier. Pour ce faire, le procureur général entendra Mme Reynders de telle sorte qu'elle puisse défendre son point de vue.

Stefaan De Clerck veut attendre le rapport du PG dont il devrait disposer rapidement avant de parler de sanctions.

La Libre Belgique, 25/05/2009

http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/505108/stefaan-de-clerck-demande-une-enquete-sur-daniele-reynders.html

--------------

89 réactions

De Clerck demande une enquête dans cet affaire mais il se taît sur le vol des documents du dossier de Marcel Vervloesem (constaté par le Conseil Supérieur de la Justice) et le vol des cd-roms du porno d'enfants de Zandvoort (constaté par le Conseil Supérieur de la Justice) aux tribunaux de Turnhout en d'Anvers.
Il préfère de laisser mourir Marcel Vervloesem du Werkgroep Morkhoven au prison de Bruges.

Jan Boeykens, Président du Werkgroep Morkhoven asbl


declerck.286380CONTACT:

N'hésitez pas à lui envoyer une carte postale, car ça le soulagera de savoir que sa vie n'a pas été écourtée en vain:
Gevangenis Brugge (Prison de Bruges)
Sectie 35 - K 62
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (Belgique)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles (Belgique)
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website - http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/ (English, French, Italian, Dutch)
- Réseau Zandvoort
- Prisonniers politiques: Ibrahim Baryaz

---------

PHOTOS

- La procureure de Liège Danièle Reynders
- Le ministre de la justice belge, Stefaan De Clerck (CD&V - Parti flamand des Démocrates Chrétiens)


24-05-09

Dossier Vervloesem - verdwijningen: Hoge Raad voor de Justitie


'Het dossier en de kinderporno-cd-roms zijn inderdaad uit het strafdossier verdwenen maar er kon een volledig afschrift van het dossier weergevonden worden'

HogeRaad21.2.08.1.mail

HogeRaad21.2.08.2.mail-1


CONTACT:

Gevangenis Brugge
Blok 35 - Cel 62
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België-Belgique-Belgium-Belgio)
Gevangenis: Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89
Europe: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

Mter Raf Jespers, advocaat Marcel Vervloesem
Telefoon: +32 (0)3 320 85 30
maandag, dinsdag en donderdag tussen 17u en 18u.
Fax: +32 (0)3 366 10 75
(http://www.progresslaw.net/?pg=26&idp=3&kan=1)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven MSN
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem

---------

AFBEELDING:

Antwoord van de Hoge Raad voor de Justitie waarin zij bevestigt dat de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen inderdaad verdwenen zijn. De Koning liet deze kinderporno-cd-roms die hij van de Werkgroep Morkhoven gekregen had, destijds via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor 'onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overmaken.
De Hoge Raad voor de Justitie sloot het klachtdossier af nadat de procureur-generaal te Antwerpen verklaarde dat een 'volledig afschrift van het dossier was weergevonden' (de Belgische justitie beschikt tegenwoordig over een speciaal apparaatje waarmee men kopies van verdwenen kinderporno-cd-roms kan maken).

De Hoge Raad voor de Justitie bevestigde ook dat de ontlastende stukken uit het strafdossier van de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem inderdaad verdwenen waren. Doordat de Hoge Raad voor de Justitie geen enkele andere bevoegdheid heeft dan vaststellingen te doen en doordat niemand zich bevoegd verklaarde om deze verdwijningen te onderzoeken, kon Marcel Vervloesem op basis van een onvolledig dossier veroordeeld en opgesloten worden.
Verdwijningen van ontlastende stukken en getuigenissen uit strafdossiers maken immers al jarenlang deel uit van het Belgische rechtssysteem zonder dat er tegen opgetreden wordt.

Jo Vandeurzen (CD&V) die in 2008 als justitieminister vanwege de Fortis-affaire diende af te treden, bracht de verdwijningen enkel 'ter kennis' van de procureur-generaal te Antwerpen waarmee hij een zeer goede werkrelatie onderhield en de Antwerpse procureur-generaal maakte, tot voor zoverre bekend, geen werk van een onderzoek.
De aangetekende brief terzake die Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens op 30 mei 2008 naar Minister Vandeurzen schreef en waarin ook de doofpotpolitiek aangaande de kinderpornozaak Zandvoort ter sprake werd gebracht, bleef onbeäntwoord.
Toen de Morkhoven-voorzitter 6 maanden later telefonisch bij het kabinet van de Minister informeerde, werd hem medegedeeld dat zijn brief 'waarschijnlijk op het bureau van kabinetschef Herman Dams was blijven liggen'. Herman Dams werkt sinds het aftreden van Jo Vandeurzen opnieuw als magistraat op het Antwerps parket...

Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens schreef ook herhaaldelijk per aangetekende brief naar de huidige justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) en vroeg de Minister onderzoeken te laten instellen naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen. De Clerck zweeg echter en geeft er de voorkeur aan om Marcel Vervloesem, zonder rekening te houden met diens gezondheidstoestand, in de gevangenis van Brugge te laten overlijden zodat het dossier kan afgesloten worden.

22-05-09

Human Rights in Europe: Belgium


Marcel.dood.mail-4From: Reuters.com Support reuters@mailca.custhelp.com
Subject: Man who provided evidence of pedophiles'networks dying in Belgian jail [Incident:090521-000075]
To: filip_marceron2003@yahoo.com
Date: Thursday, May 21, 2009, 5:53 PM

Thank you for contacting Reuters. We have received your query, and a member of our customer service team is currently reviewing it. Your feedback is invaluable to us as we continue to improve the website and develop the best user experience. We hope you continue to enjoy Reuters.com/reuters.co.uk.

Discussion Thread
Customer 21 05 2009 08:53 PM

Could you cover that story as it is so unjust that Mr Marcel Vervloesem provided large evidence of pedophiles network in Belgium and in Europe, as a consequence was victim of fabricated accusations and now dying in jail to silence him as high rank officials covered the horrors perpetrated by the pedophiles for a long time.
Please see www.droitfondamental.eu
also similar story with Patricia Poupard in Bordeaux, France : please see http://pedopitchoun2.blogspace.fr

thank you, Filip Marceron

Dear user,

The following Answers were selected for you based upon the context of your question.

Title: How does Reuters gather news?
Link: http://reuters-en.custhelp.com/cgi-bin/reuters_en.cfg/php/enduser/popup_adp.php?p_faqid=884&p_created=1133892907

Title: What makes a good news photograph?
Link: http://reuters-en.custhelp.com/cgi-bin/reuters_en.cfg/php/enduser/popup_adp.php?p_faqid=1050&p_created=1173284847

Title: How long do news items stay on the site?
Link: http://reuters-en.custhelp.com/cgi-bin/reuters_en.cfg/php/enduser/popup_adp.php?p_faqid=45&p_created=993475008

Thank you,

Reuters Support Team


CONTACT:

Do not hesitate to send Marcel Vervloesem a postcard, as it will releif him to know that his life was not shortened in vain:
Gevangenis (Prison) Brugge
Sectie 35 - K 62
t.a.v. Marcel Vervloesem
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (Belgium)

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (Belgium)
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be

---------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website - http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/ (English, French, Italian, Dutch)

21-05-09

Doofpot Justitie


proces-marcel 15.11.027Na de zaak Dutroux maakte men ons wijs dat het Belgische Justitiebeleid compleet was veranderd en Justitieminister Laurette Onkelinx (PS) triomfeerde met de woorden: 'België heeft laten zien dat het alles heeft gedaan om de waarheid aan het licht te brengen'. In werkelijkheid was het proces Dutroux echter een doofpotaffaire. Alles wat belangrijk was, werd in het dossier 'Dutroux Bis' gedumpt dat zonder verder onderzoek in de kille kelder van het gerechtshof belandde.

Dat het hier om een echte doofpotpolitiek gaat, blijkt ook uit de manier waarop de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot werd gestopt.
11 jaar geleden overhandigde de vzw Werkgroep Morkhoven het kinderpornomateriaal in deze zaak aan het parket van Turnhout. De tienduizenden kinderen die op de cd-roms Zandvoort staan, werden echter nooit geidentificeerd. De kindermisbruikers, kinderpornoproducenten en cliënten in deze zaak werden nooit opgespoord en vervolgd.
Er werd ook geen onderzoek gevoerd naar de jeugdmagistraat op de cd-roms die, open en bloot, met een 12-jarige jongen waarvan hij de geslachtsdelen omklemt, op een bed zit.
De Turnhoutse procureur Herman Janssens die intussen tot procureur-generaal werd benoemd, beloofde destijds in een interview met een journalist van Het Laatste Nieuws dat hij 'een onderzoek zou laten voeren in deze zaak alhoewel hij niet geloofde dat de kindermisbruiker een magistraat was'.
Er kwam geen onderzoek en in de plaats daarvan stuurde Georges Zicot, de van oplichting en fraude betichte gerechtelijke inspecteur in de zaak Dutroux, snel een faxbericht naar de rijkswacht van Geel waarin hij beweerde dat de magistraat een 'man uit Charleroi was'.
De vzw Werkgroep Morkhoven wist echter te achterhalen dat Zicot loog en dat men de zaak door middel van Zicot's verklaring wilde dichtdekken.
Het is dus duidelijk dat er een verband bestaat tussen de kinderpornozaak Zandvoort en de zaak Dutroux.

Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem die het kinderpornomateriaal in opdracht van de vzw Werkgroep Morkhoven aan Justitie gaf, werd 11 jaar lang voor 'kinderfoltering' en het 'bezit van kinderporno' vervolgd.
Uit een 30-tal processen-verbaals blijkt dat de hoofdaanklager van Marcel Vervloesem, het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V., voor wiens 11 jaar oude klachten Marcel Vervloesem op 15.11.2006 werd vrijgesproken (Marcel Vervloesem werd in 2005 snel even opnieuw beschuldigd), zélf zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.
De vzw Werkgroep Morkhoven stelde een open brief op, gericht aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers, waarin de nummers van de 30 processen-verbaals werden vermeld. Een exemplaar van deze brief werd op 23.10.2006 op het bureau van de Antwerpse procureur-generaal afgegeven en voor ontvangst afgestempeld maar daar bleef het bij.
De Vlaamse pers en de politici die de roddels over Marcel Vervloesem verspreid hebben en hem 11 jaren lang aan de schandpaal nagelden, kregen een afschrift van deze brief.
Zowel gerecht, pers als politici bleven echter muisstil.
Ook over de schriftelijke verklaring van één van de zogezegde slachtoffers dat men elks 250 euro kreeg voor de verklaring aan de pers + 250 euro voor het indienen van de klacht, werd zorgvuldig verzwegen.
Men is bang dat deze zaken zullen uitlekken en de burger zal begrijpen dat de valse klachten en het proces tegen Vervloesem enkel bedoeld waren om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken en de kindermisbruikers te beschermen.
Vooral de kranten van de VUM-mediagroep (De Standaard, Het Nieuwsblad, De Gentenaar, Het Volk,) die de kinderpornozaak Zandvoort doodzwegen en Regina Louf als een volslagen krankzinnige voorstelden, nagelden Marcel Vervloesem aan de schandpaal om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken. Ze noemden hem 11 jaren lang een 'kindermisbruiker', een 'zelfverklaarde kinderpornojager' en een 'geesteszieke'.
Het gerecht van Turnhout legde in haar vonnis van 15.11.2006 Marcel Vervloesem dan weer een 'spreekverbod met de pers' op waarvan de Gazet van Antwerpen handig profiteerde om Marcel Vervloesem door middel van een zogenaamd interview opnieuw van zedenfeiten te laten beschuldigen. De krant publiceerde daarbij zelfs een oproep tot 'nieuwe slachtoffers van Marcel Vervloesem' en gaf een e-mail-adres en telefoonnummer op waarop de 'andere slachtoffers' haar konden bereiken.
Marcel Vervloesem liet de geinterviewde persoon die zich in de kringen rond Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. bevindt, bijna 2 jaar geleden dagvaarden maar het gerecht van Turnhout zorgde ervoor dat deze zaak niet kon voorkomen. Een jaar geleden beweerde zij dat Mter Dominique Defrance, één der advocaten van Marcel Vervloesem, 'geen besluiten indiende' terwijl dit voor het vaststellen van een datum voor de behandeling van een zaak, niet eens nodig is.
Op het gerecht van Turnhout verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie ook schriftelijk bevestigde, de ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem. De opéénvolgende ministers van justitie lieten echter geen onderzoek instellen omdat zij dit beschouwen als de normale werking van de Belgische justitie. Het laten verdwijnen van gerechtelijke stukken maakt er deel uit van het gerechtelijk systeem.

De moord op Gina Bernard-Pardaens die met de Werkgroep Morkhoven rond kinderpornonetwerken en de in het kinderpornocircuit verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald werkte, toont aan hoever justitie gaat om bepaalde zaken dicht te dekken.
De telefoonlijn en computer van G. Bernard werden maandenlang gesaboteerd. Zij ontving ook herhaaldelijk telefonische doodsbedreigingen. Belgacom wist de problemen echter niet op te lossen en kon ook geen Zöllertoestel plaatsen waardoor men had kunnen achterhalen wie haar opbelde en bedreigde.
Nadat haar zoon met zijn fiets van de baan werd gereden, kreeg G. Bernard een telefonische waarschuwing om over de kinderpornonetwerken te zwijgen. Toen zij problemen ondervond met haar auto, begon G. Bernard voor haar leven te vrezen.
Kort nadat zij een afscheidsbrief had geschreven, kwam zij om in een nachtelijk 'auto-ongeval'. Enkele uren voor haar dood probeerde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens haar te telefoneren in verband met het antwoord dat hij inzake de voornoemde telefoonproblemen van Justitieminister Stefaan De Clerck had ontvangen. De lijn werd echter zodanig gestoord dat Jan Boeykens verplicht was om het gesprek met Gina af te breken. De Werkgroep Morkhoven kreeg tijdens haar acties regelmatig te maken met dergelijke telefoonstoringen...
De herhaaldelijke poging om de brief van Stefaan De Clerck naar G. Bernard door te faxen, mislukte terwijl het faxbericht wel zonder problemen naar andere personen kon gestuurd worden.

Nog een voorbeeld van die doofpotpolitiek:
Een vijftal jaren geleden sloot de Canadese provider 'Bravenet' de website www.kindergarten.be van Prinses de Croÿ af. Deze website gaf informatie over de bestaande kinderpornonetwerken.
Bravenet zei dat men een 'anonieme klacht over bepaalde opmerkingen rond de Belgische Staatsveiligheid' had ontvangen. Onderzoek wees toen uit dat een zekere 'Jef X.' die schreef dat hij 'goede contacten onderhield met rijkswachtkolonel Brabant', een klacht bij Bravenet had ingediend.

Vorig jaar deed de voornoemde Victor V. die de klachten tegen Marcel Vervloesem in 1998 organiseerde, via een petitie die amper door 10 mensen werd getekend, een oproep om Marcel Vervloesem uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij te laten zetten (Victor V. zetelde in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij). Hij vroeg in de petitie ook om de nieuwsgroep van de Werkgroep van het Internet te verwijderen. De zaak werd in april 2006 via een tussenkomst van het Herentalse gemeenteraadslid An Dielens (CD&V) uit Morkhoven, in de Herentalse gemeenteraad besproken. Sp.a-kamerlid Jan Peeters die tevens burgemeester is van Herentals, zei dat hij 'wel oren had' naar de eisen in de petitie en liet zich op de lokale radio en televisie over deze petitie interviewen.

Na jarenlange pesterijen op de MSN-nieuwsgroepen Werkgroep Morkhoven, Fondation Princesse de Croÿ, Issakaba, Fauvage Scandals..., verdwenen op 8.12.2006 plotseling alle foto's en zo eventjes 260 documenten rond kinderpornonetwerken van de MSN-nieuwsgroep http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroÿ.
Een dag later vroeg RTBF-journalist José Dessart aan Prinses de Croÿ of zij zijn schriftelijke steunbetuiging aan Marcel Vervloesem van haar MSN-nieuwsgroep wilde halen.
Op 16.3.2007 werd de MSN-Nieuwsgroep 'FondationPrincessedeCroÿ' die toen 86.000 bezoekers telde, door de MSN-service van Microsoft om een ongekende reden gesloten. De beslissing van MSN volgde na een bericht over de Europese subsidies aan Child Focus dat gebaseerd was op de informatie die in een Roemeense krant verscheen. In een ander bericht werd de handel in adoptiekinderen vanuit Roemenië aangeklaagd.
Enkele weken nadien probeerde men de MSN-nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven te sluiten. Na een telefoon van Tele 2 dat 'gunstige tarieven' voorstelde, verbrak Belgacom haar contract. De vzw Werkgroep Morkhoven kwam daardoor zonder Internetverbinding te zitten. Net op dat moment zond de MSN-klantendienst een e-mailtje met het verzoek om een bericht uit 2003 'binnen de 24 uren te verwijderen', zoniet zou de MSN-groep gesloten worden. In het berichtje stond op een schokkende manier te lezen hoeveel geld een Oost-Europees kinderpornonetwerk voor sexueel te misbruiken kinderen en baby's vroeg. België dat een centrum is van mensenhandel, ontkent hardnekkig het bestaan van kinderhandel en kinderpornonetwerken...
Gelukkig stapte Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een Internetcafé binnen waardoor hij het MSN-e-mailtje kon lezen en tijdig kon ingrijpen.
Ook de MSN-nieuwsgroep 'Fauvage Scandals' van Alain Fauvage met talrijke documenten uit de zaak Dutroux en aanverwanten, werd nadien zonder enige verwittiging en in opdracht van justitie gesloten.
Enkele weken nadat er honderden documenten van de MSN-groep van Prinses de Croÿ verdwenen en vlak nadat de vzw Werkgroep Morkhoven aankondigde dat zij tengevolge van haar problemen met de MSN-nieuwsgroep 'Werkgroep Morkhoven', een Skynetblog 'Werkgroep Morkhoven' zou aanmaken (8.1.2007), verdwenen de skynetblogs 'Slachtoffers Justitie' en 'Doofpot Justitie' dan weer plotseling van het Internet.
De vzw Werkgroep Morkhoven schreef naar de Belgacom-Skynet klantendienst die in haar antwoord van 10.1.2007 mededeelde dat er een klacht was ingediend. Het betrof hier opnieuw een klacht van 'Jef X.' die zich deze keer niet kwaad maakte omtrent 'opmerkingen over de Belgische Staatsveiligheid' maar er zich bij Belgacom Skynet over had beklaagd dat zijn voornaam en de eerste letter van zijn familienaam zonder zijn toestemming werden vermeld.
De Werkgroep beklaagde er zich bij de Belgacom Skynet klantendienst over dat zij geen enkel bericht had ontvangen en stelde voor om 'Jef X.' door 'Piet L.' te vervangen.
De blogs rond Justitie werden na de ingediende klacht en de gegevenswijziging terug op het Internet geplaatst waarvan ze tien dagen waren verdwenen.

Medewerkers van de Werkgroep Morkhoven ondervonden ook stelselmatig problemen met torenhoge gas- en electriciteitsfacturen + anonieme klachten bij woningmaatschappijen, ziekenfondsen, wijkagenten en justitie.

Voor meer informatie terzake:

http://www.droitfondamental.eu/
http://fondation-princesse-de-croy.skynetblogs.be/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://slachtoffers-justitie.skynetblogs.be/
http://persvrijheid.skynetblogs.be/
http://misbruik-psychiatrie.skynetblogs.be/
http://msn-groepen.skynetblogs.be/
http://users.skynet.be/slachtofferhulp.Antwerpen/justitie...


Brussel, 8 april 2009

Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven was reeds voor zijn opsluiting in de gevangenis nu meer dan 7 maanden geleden, zwaar ziek (hart, suikerziekte, kanker, nieren). Tijdens zijn gevangenschap werd hij, op enkele maanden tijd, 6 keren met spoed in het ziekenhuis opgenomen en 7 keren geopereerd.
Minister De Clerck vindt echter dat dergelijke mensen in zijn overbevolkte gevangenissen thuishoren en blokkeert momenteel de uitvoering van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (voorlopige vrijlating op medische gronden) terwijl hij daarmee de artikels 3 en 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens overtreedt.
De Minister reageert ook niet op de onbegrijpelijke stopzetting van de medicatie van Marcel Vervloesem die een viertal weken geleden een zware hartoperatie onderging in het AZ Sint-Jan te Brugge waarbij hij in bewusteloze toestand met een zware ketting rond zijn enkel aan het ziekenhuisbed werd vastgeklonken terwijl hij permanent twee bewakers rond zich had. (bij een vorige operatie werd hij zelfs aan de operatietafel in het AZ Sint-Jan te Brugge vastgeketend)
De Werkgroep geraakt er meer en meer van overtuigd dat men, met de goedkeuring van de Minister van Justitie, Marcel op een medische wijze uit de weg wil ruimen. Dat kan door hem door een gebrek aan medicatie te laten doodgaan ofwel door hem tot zelfmoord of euthanasie te drijven. Marcel Vervloesem liet weten dat hij voor een snelle dood kiest in plaats van langzaam met veel pijn en lijden te worden vermoord.

Minister De Clerck heeft al weten dat hij VUB-professor Wim Distelmans (oncoloog, ex-onderzoeker Janssens Farmaceutica) zal laten aanstellen. Deze man is voorzitter van de Federale Commissie Euthanasie en zal als specialist en fervente voorstander van euthanasie er ongetwijfeld niet voor terugdeinzen om 'het probleem Marcel Vervloesem' (en het probleem met de andere zieke gevangenen) door middel van euthanasie op te lossen.
Met de dood van Marcel Vervloesem (onthouding van medicatie, gedwongen zelfmoord of euthanasie met medewerking van euthanasiespecialisten) hoopt Minister De Clerck misschien dat de door de Hoge Raad van Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem op het gerecht te Turnhout; de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen; de vervalsingen van het medisch dossier onder de verantwoordelijkheid van Dokter Van Mol (directeur-generaal van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van zijn ministerie) en Dokter Proot (hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge, verbonden aan het AZ Sint-Jan); het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort met de volgens de federale politie 88.539 kinderen... enzoverder, niet meer hoeven onderzocht te worden. Deze dossiers kunnen dan zonder verdere problemen voor Minister De Clerck en zijn Vlaamse Christen Democraten, worden afgesloten.


icon_quote

De Werkgroep startte enkele maanden geleden met een petitie voor steunbetuigingen aan Marcel Vervloesem.

Teken deze petitie - Signez la pétition - Sign the petition - Leggere la petizione:
- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php
Bij problemen: 'Register' + 'Log in' op http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php. Of stuur gewoon een mailtje naar WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be
Post: vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis (België) - Tel: (0032) 02 537 49 97

----

Schrijf Marcel Vervloesem (zolang hij nog leeft) en verspreid zijn adres / Ecrivéz à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse / Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem
Sectie 35, Cel 62,
Legeweg 200
8200 Brugge
(België - Belgio - Belgique - Belgium)

Bezoekaanvragen: via een brief met een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart aan Marcel Vervloesem.
Marcel Vervloesem werd op 10 april 2009 voor de 22ste keer van cel of plaats veranderd. Een gedeelte van de briefwisseling wordt daardoor vertraagd of geraakt niet ter bestemming.

Danse Macabre:
http://www.youtube.com/watch?v=smYzzH5nFAg

14:03 Gepost door Hugo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Werkgroep Morkhoven


The Werkgroep Morkhoven

ZandvoortFoto'sThe Werkgroep Morkhoven was founded in 1989 by Marcel Vervloesem, with its actions concerning the use of isolation cells in a children's institute of Antwerp. After a long struggle with the Belgian authorities, a delegation of the group was invited by the Minister of Health who was in the process of making the regulation concerning the use of isolation cells in institutes. Morkhoven discovered that some children were sexually abused and worked in prostitutition. Further investigation led to the paedophile network "Temse” and "Zandvoort", with worldwide ramification, then archives of the network, with the photographs of 90.081 (report Europol) children raped, tortured, even some murdered. The press censored the information, pretending it acts of "a few hundred pictures in old magazines" and Belgian justice has blocked the investigation. Since the Workgroup fights to let the case known, Marcel Vervloesem was accused of paedophilia. He was prosecuted for the possession of child pornography and for intruding in the private lives of so-called "non-identified" criminals. Marcel Vervloesem has the full support of the Her Most Serene Highness, the Princess Jacqueline of Croÿ, who is the Vice President of Werkgroep Morkhoven.
Morkhoven website (English, Français, Italiano, Nederlands)


Le Werkgroep Morkhoven

ZandvoortFoto'sLe Werkgroep Morkhoven a été fondé en 1989 par Marcel Vervloesem, lors de son action concernant l’utilisation des chambres d’isolation dans un institut d’enfants à Anvers. Suite a une longue lutte avec les autorités belges, une délégation du groupe fut invitée par le ministre de la santé, afin d’établir la réglementation concernant les chambres d’isolation dans les instituts. Morkhoven découvrait que des enfants étaient abusés sexuellement et travaillaient dans la prostitution. L'enquête débouchait sur les réseaux pédocriminels “Tamise” et "Zandvoort” avec des ramifications dans le monde entier, puis les archives du réseau, avec les photos de 90.081 (selon le rapport d'Interpol) enfants violés, torturés, certains même assassinés. La presse censurait l'information, prétendant qu'il ne s'agit que de "quelques centaines de photos de vieux magazines" et la justice belge a bloqué l'enquête. Depuis que le Werkgroep lutte pour faire connaître l'affaire, la justice et la presse ont fait passer Marcel Vervloesem pour un pédophile, et il est poursuivi en justice pour la possession du porno d'enfants et 'l'entrave à la vie privé' de criminel non-identifiés. Marcel Vervloesem a tout le soutien de Son Altesse Sérénissime, la Princesse Jacqueline de Croÿ, qui est la Vice-Présidente du Werkgroep Morkhoven.
Morkhoven website (English, Français, Italiano, Nederlands)


De Werkgroep Morkhoven

Marcel.kinderwagen.mail-1De Werkgroep Morkhoven strijdt bijna 20 jaar lang voor rolstoelgebruikers, tegen de langdurige en onmenselijke opsluiting in isoleercellen, voor zieke gevangenen, tegen kindermisbruiken, voor mensenrechten, voor een integere politie, justitie, pers en politiek. Zij werkt ook al 10 jaar lang rond kinderpornonetwerken en kreeg vooral door de kinderpornozaak Zandvoort internationale naambekendheid. Terwijl er -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 foto's van slachtoffertjes op de cd-roms van het kinderpornonetwerk staan, werd het dossier in de doofpot gestopt. De kinderen werden door het gerecht van Turnhout nooit geidentificeerd en de tientallen daders en kinderpornoproducenten werden nooit opgespoord en vervolgd. Zij konden hun werkzaamheden dus rustig en ongestoord verder zetten. Het gerecht van Turnhout vervolgde Morkhoven-activist Marcel Vervloesem wel bijna 10 jaar lang voor het 'bezit van kinderporno' en voerde bijna 10 jaar lang een onderzoek tegen Vervloesem dat ervoor moest zorgen dat de vzw Werkgroep Morkhoven in discrediet werd gesteld.
Morkhoven website (English, Français, Italiano, Nederlands)


De Belgische politiek die kindermisbruiken dichtdekt

Laurette Onkelinx, de aftredende justitieminister van de Parti Socialiste, werkte mee aan de doofpotoperatie door niet te willen antwoorden op de parlementaire vraag van Ecolo-senator Zoé Genot in verband met de stand van het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort. Zij liet zich door het gerecht van Turnhout wat voorliegen en noemde de kinderpornozaak met de 88.000 slachtoffertjes en de tientallen criminelen, een 'individueel dossier'.
Senator Jeanine Leduc (VLD) en enkele beviende collega's zorgden er met hun mediacampagne dan weer voor dat Marcel Vervloesem niet over kinderpornonetwerken kon komen spreken in de senaat.
In april 2005 had de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a - Vlaamse socialisten), na een petitiecampagne van zijn Sp.a-vriendje en collega Victor V., het in de gemeenteraad over de eventuele verbanning van Marcel Vervloesem die een 'negatief imago aan Herentals en omstreken gaf'. Peeters liet vervolgens via de lokale radio en televisie verstaan dat hij de MSN-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen' van het Internet wilde verwijderen.
Peeters die kamerlid is en in het Sp.a-partijbureau zetelt, steunt het Herentalse bestuurslid Victor V. die bijna 10 jaar geleden de klachten tegen Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem via VTM en de genoemde kranten lanceerde.
Twee jaar geleden werd Victor V. dank zij Peeters en het Sp.a-partijbestuur van Herentals dat haar 'volle vertrouwen' in hem uitsprak omdat zij hem 'zeer begaan vond met het welzijn van zijn medeburgers', zelfs tot OCMW-bestuurslid (dienst Jeugdzaken) benoemd.
De benoeming kwam juist op het moment dat een minderjarige een klacht wegens zedenfeiten tegen Victor V. indiende en nadat de Turnhoutse strafrechter François Caers de opdracht had gegeven om alle aanklagers van Marcel Vervloesem, waaronder Victor V., aan een leugendetectortest te onderwerpen.
De benoeming van Victor V. viel toevallig ook samen met nieuwe klachten wegens 'foltering en verkrachting' tegen Marcel Vervloesem. Doordat de verklaringen van de minderjarigen metéén werden aangenomen en de pers ze geloofwaardig vond omdat de minderjarigen ondermeer wegens een gewapende roofoverval in een gesloten jeugdinstelling waren opgesloten, werd Marcel Vervloesem met groot politievertoon uit zijn huis gehaald en in de gevangenis van Turnhout opgesloten alwaar hij niettegenstaande zijn zware hart- en suikerziekte aan een hongerstaking begon die 30 dagen lang zou duren.
De benoeming van Victor V. tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (OCMW) van Herentals was des te opvallender omdat Victor V. nauwelijks kan schrijven en er zo'n 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met minderjarigen over hem bestaan.
Juist voordat Marcel Vervloesem voor de 9 jaar oude klachten van Victor V. en de leden van een criminele bende die door de kranten steeds als 'weerloze slachtoffers' werden omschreven, werd vrijgesproken (15.11.2006), richtte de Werkgroep Morkhoven zich in een Open Brief waarin de processen-verbaals in verband met Victor V. werden opgenomen, tot procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep van Antwerpen.
De Werkgroep Morkhoven liet de Open Brief op 23.10.2006 op het bureau van de procureur-generaal Christine Dekkers ter ontvangst afstempelen maar heeft de indruk dat de procureur-generaal geen onderzoek in deze zaak heeft bevolen. Toevallig moest procureur-generaal Christine Dekkers van justitieminister Tony Van Parys (CD&V) destijds ook de cd-roms met kinderpornomateriaal uit de zaak Zandoort laten onderzoeken die de vzw Werkgroep Morkhoven aan het Belgische Koningshuis had overgemaakt. De cd-roms werden op het hof van beroep te Antwerpen gestolen zoals advocaat-generaal Mark Tack op 5.12.2007 moest toegeven.
Victor V. zetelde tot voor kort nog altijd in het Bijzonder Comité van het OCMW-bestuur te Herentals waarin hij ondermeer mee in jeugdzaken besliste. Hij werd inmiddels dank zij een verkiesbare plaats op de Sp.a-lijst die hem 200 Sp.a-stemmen opleverde, tot gemeenteraadslid verkozen en zetelt sinds 2.1.2007 in de Herentalse politieraad alwaar hij het imago van de Herentalse politie kan verbeteren.


De Vlaamse mediagroepen die criminelen betalen om actievoerders het zwijgen op te leggen

VTM, De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws ontvingen een afschrift van de brief aan de procureur-generaal te Antwerpen maar zwegen over de 30 processen-verbaals met de zedenzaken van Victor V.
Misschien kwam dat omdat er in de verklaring van de door rechter-voorzitter G. Van Craen van het hof van beroep van Antwerpen 'geloofwaardig' genoemde getuige, ook staat vermeld hoeveel geld de pers voor de monsterlijke verhalen over Vervloesem betaalde...
De Werkgroep Morkhoven was jarenlang het slachtoffer van lastercampagnes van de kranten De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Volk, De Gentenaar, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, Het Laatse Nieuws en de Nieuwe Gazet die gedurende hun 10-jaar durende lastercampagne tegenover Vervloesem met geen woord over de kinderpornozaak Zandvoort repten. Door de roddels en verhalen over Marcel Vervloesem wisten zij te bekomen dat de internationale pers die de zaak Zandvoort van nabij volgde, afhaakte. VTM die, vlak voor de Panoramareportage 'De witte ridder uit Morkhoven' van de openbare omroep VRT, uitkwam met de roddels over Marcel Vervloesem, zal wel een flinke stuiver aan haar zogezegde reportage verdiend hebben.


De dubieuse rol van Microsoft

De Werkgroep ondervond ook voortdurend problemen met haar MSN-nieuwsgroep. Op 16.3.2007 werd de MSN-groep 'FondationPrincessedeCroy' van Morkhoven-ondervoorzitster Prinses de Croÿ die op dat moment meer dan 86.000 bezoekers telde, door MSN om een ongekende reden gesloten. De sluiting volgde op enkele artikelen over de adoptie van Roemeense kinderen en de Europese subsidies aan het Europees Centrum voor Vermiste Kinderen 'Child Focus' waarover een Italiaanse politicus een parlementaire vraag stelde. Het franstalige MSN Groups Support Team wist te vertellen dat de groep waarschijnlijk door een 'technische fout van de Prinses onherroepelijk verloren was gegaan'. Het nederlandstalige MSN Groups Support Team had het evenwel over een 'onderzoek'. 'In afwachting van de resultaten van dit onderzoek, zal de groep worden gesloten en de inhoud ervan vernietigd worden', aldus dit Support Team dat er op voorhand al aan toevoegde dat de groep 'in geen geval heropend zou worden'.
Kort nadien ondernam men ook een poging om de MSN-nieuwsgroep 'Werkgroep Morkhoven' van de vzw Werkgroep Morkhoven en de skynetblogs 'Doofpot Justitie' en 'Slachtoffers Justitie' te sluiten.
Microsoft zond op het moment dat de vzw Werkgroep Morkhoven problemen met het Internet had, een e-mailtje waarin de vzw Werkgroep Morkhoven slechts drie dagen de tijd kreeg om een berichtje uit ... 2003 te verwijderen. Het berichtje gaf de prijzen weer die een Oost-europees netwerk voor het sexueel misbruiken van kinderen en baby's vroeg. Dergelijke netwerken bestaan niet volgens de Belgische overheid.
De vzw Werkgroep Morkhoven ontdekte het berichtje van Microsoft toevallig bij het bezoek aan een internetcafé in haar mailbox. Door supersnel te handelen, wist zij te voorkomen dat haar nieuwsgroep gesloten werd. Even later kreeg de Werkgroep Morkhoven geen toegang meer tot haar (hotmail) mailbox. Microsoft beweerde dat men de 'gebruikersoveréénkomst overtreden had' en dat men 'omwille van privacy-redenen niets meer wilde mededelen'. De mailbox van de vzw Werkgroep Morkhoven waarin zich enkele duizenden berichten, dossierstukken en persoonlijke gegevens en adressen bevonden, blijft gesloten.


Actualiteit

1aDekkers.large_379568Morkhoven-activist Marcel Vervloesem kreeg anonieme dreigtelefoons toen de Werkgroep Morkhoven te weten kwam dat bij de internationale anti-kinderporno-operatie 'Koala' geen 4 maar meer dan 100 Belgen betrokken waren.
De anonieme dreigtelefoons waren mede een reactie op de omzendbrieven-actie die de vzw Werkgroep Morkhoven een drietal weken geleden in Morkhoven en omgeving startte.
Zij kwamen uit bepaalde gerechtelijke middens omdat de anonieme bellers perfect op de hoogte waren van de gerechtelijke dossiers.
In de omzendbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven wordt op een goed gedocumenteerde wijze aangetoond op welke manier de rechters in Turnhout fraudeerden en bedrog pleegden tijdens het proces tegen Marcel Vervloesem, alsook hoe zij een bende criminelen en kindermisbruikers systematisch aanwendde om de kinderpornozaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie- 88.539 slachtoffers, in de doofpot te steken.
Opmerkelijk aan die doofpotoperatie is dat Georges Zicot, de gerechtelijke inspecteur die in de zaak Dutroux in opspraak kwam maar die vrijgesproken en witgewassen werd, daarbij een document opstelde waaruit moest blijken dat er van een kindermisbruikende magistraat in de kinderpornozaak Zandvoort, geen sprake was. Dat was blijkbaar bedoeld om deze zaak dicht te dekken.
Ook het hof van beroep in Antwerpen wordt in de omzendbrieven niet gespaard. Op het hof van beroep in Antwerpen verdwenen namelijk, zoals de Hoge Raad voor de Justitie na een onderzoek schriftelijk bevestigde, de cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de vzw Werkgroep Morkhoven aan het Belgische Koningshuis had overgemaakt.
Zowel te Turnhout als te Antwerpen werden de rechten van de verdediging van Marcel Vervloesem op een brutale en ronduit misdadige wijze geschonden.
Het hof van beroep in Antwerpen legde de bewijs- en overtuigingsstukken die de advocaten van Marcel Vervloesem ter zitting hadden neergelegd en waaruit de onschuld van Marcel Vervloesem bleek, gewoonweg naast zich neer. Met de verslagen van de medische experten werd geen rekening gehouden. De Antwerpse rechters spraken een vonnis uit terwijl zij wisten dat er in Turnhout talrijke dossierstukken uit het dossier van Marcel Vervloesem weggemoffeld of gestolen werden. Zij lieten echter na om de resultaten van het onderzoek van de Hoge Raad voor de Justitie af te wachten waarin de diefstallen en verdwijningen bevestigd werden en gaven er de voorkeur aan om Vervloesem te veroordelen op basis van een onvolledig dossier. Marcel Vervloesem werd enkel veroordeeld op grond van roddels die in de media eindeloos herhaald werden en enkele bamboestokjes die in 2005 ten zijnen huize werden gevonden maar die nooit op DNA-sporen onderzocht werden.
Bij de inzage van zijn dossier op het hof van cassatie te Brussel, stelde Marcel Vervloesem vast dat zijn dossier nog steeds onvolledig was. De bladzijden van het dossier van één van zijn advocaten die hij voor het opmaken van de inventarislijst had hernummerd en met tippex had bewerkt, kleefden nog aan elkaar.
De Belgische justitieminister Vandeurzen (CD&V) leek, zoals dit gebruikelijk is in België, akkoord te gaan met de criminele praktijken binnen justitie. Hij vond het zelfs goed dat de justitiediensten te Turnhout de rapporten van het Comité P in de zaak Vervloesem en een schrijven van de Duitse politie over de franse rogatoire commissie in de zaak Stamford, deden verdwijnen.

Op 1.8.2008 werden de blogs 'lepeededamocles' en 'jannettseemann' waarop men enkele foto's kon zien van gefolterde en misbruikte kinderen uit de kinderpornozaak Zandvoort, gesloten. Ook de Open Brieven aan Zijne Heiligheid de Paus en de Duitse Bondskanselier Dr. Angela Merkel verdwenen daarmee van het Internet (http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/tag/1/Angela%20Merkel).

Vervloesem die zwaar ziek is (hart, suikerziekte, kanker, nierproblemen,) begon vanaf de eerste dag van zijn opsluiting in de gevangenis, met een honger- en dorstaktie.

Hij is al de tweede persoon die men in verband met de kinderpornozaak Zandvoort voorgoed het zwijgen wil opleggen.
Morkhoven- en RTBF-medewerkster Gina Bernard-Pardaens die werkzaam was rond de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald in het kinderprostitutiemilieu, kwam, na maandenlange telefoonproblemen en kort nadat zij uren lang door het parket-generaal op een -naar eigen zeggen- 'intimiderende wijze' over deze zaak ondervraagd werd, om in een nachtelijk 'ongeval'
Enkele uren voor haar dood was zij noch per e-mail, telefoon of fax te bereiken.

In België is het de gewoonte om getuigen uit de weg te ruimen. In de zaak Dutroux werden er zowat 30 getuigen vermoord. Zij kwamen meestal op één of andere geheimzinnige manier om het leven. Douglas De Coninck, onderzoeksjournalist van De Morgen, die inmiddels het zwijgen kreeg opgelegd, schreef er een boek over.

Justitieminister Vandeurzen (CD&V) en de Belgische Koning wensten de aangetekende brieven van de Werkgroep Morkhoven niet te beantwoorden. In de brieven van 30.5.2008 en 3.6.2008 kwamen ondermeer de verdwijningen van alllerlei dossierstukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de diefstal van de cd-roms met kinderporno op het hof van beroep te Antwerpen die beiden door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd werden, aan bod.
De verdwenen cd-roms uit de zaak Zandvoort werden destijds door de Werkgroep Morkhoven aan de Koning bezorgd die ze door de toenmalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken .
De stilzwijgendheid van de Koning en het Koningshuis bewijst dat men geen geloof moet hechten aan de beloften van de Koning die in zijn brief van 17 april 1997 aan Marcel Vervloesem schreef: 'De Koning en de Koningin hebben mij gelast ontvangst te melden van uw brief waarvan zij met aandacht kennis genomen hebben.
De Vorsten blijven zich inzetten voor het probleem van verdwenen kinderen en hebben elke getroffen familie in audiëntie ontvangen. Zij volgen alle betrokken dossiers in nauwe samenwerking met de heer De Clerck, Minister van Justitie.
Hunne Majesteiten hebben op 7 maart 1997 de familie Ben Aïssa in audiëntie ontvangen en hebben haar onder meer bevestigd dat ze op de Rondetafel van 18 oktober 1996, de verbintenis aangegaan hebben contact te blijven houden met elke beproefde familie en de strijd te willen voortzetten om te voorkomen dat andere kinderen het slachtoffer zouden worden van mishandeling.'

Toen justitieminister Vandeurzen vanwege de Fortis-zaak moest aftreden, werd zijn partijvriend Stefaan De Clerck opnieuw tot justitieminister benoemd. De Clerck die zich graag in dure BMW's laat rondrijden, zweeg de zaak gedurende 7 maanden dood en wenst geen enkele brief van de Werkgroep Morkhoven in deze te beantwoorden alhoewel de kabinetschef van Vandeurzen nu terug als magistraat op het hof van beroep te Antwerpen zetelt.


Links

- Droit Fondamental: Werkgroep Morkhoven, website
- Droit Fondamental, website Princesse/Princesse/Principessa de Croÿ
- Fondation Princesse de Croy skynet
- Fondation Princesse de Croÿ overblog
- Video: Marcel Vervloesem spreekt over de kinderpornozaak Zandvoort - Marcel Vervloesem parle aux victimes de Zandvoort
- Victimes du réseau pédocriminel Zandvoort témoignent - Vidéo: Marcel Vervloesem du Werkgroep Morkhoven vous répond
- Les disparus de Mourmelon
- Vidéo - 'Danse maccabre'
- Gevangenis Turnhout/Prison de Turnhout - Aktie voor de bevrijding van Marcel Vervloesem/Action pour la libération de Marcel Vervloesem/Action for the liberation of Marcel Vervloesem
- Kinderpornozaak Zandvoort/Réseau pédocriminelle de Zandvoort - Gevangenis Turnhout/Prison de Turnhout - Aktie voor de bevrijding van Marcel Vervloesem/Action pour la libération de Marcel Vervloesem
- Forum 'Bende Van Nijvel'
- Romania for export only
- Magasin de cadeau en ligne au bénéfice de la lutte contre les réseaux pédocriminels


Informatie/Information:

vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Brussel / Werkgroep Morkhoven asbl, Rue Faider 10, 1060 Bruxelles
Tel.: 02 537 49 97
E-mail: werkgroepmorkhoven@gmail.com

De omzendbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven met gedetailleerde informatie over de wijze waarop justitie bedrog pleegde en dossierstukken deed verdwijnen tijdens het proces Vervloesem, kan men op het bovenvermeld adres van de vzw Werkgroep Morkhoven te Brussel aanvragen.

Steun de Werkgroep Morkhoven in haar strijd tegen kindermisbruiken:

- Stuur de berichten van de Werkgroep zoveel mogelijk rond. Vertaal ze.
- Neem deel aan akties. Organiseer zelf akties.
- Schrijf naar politici en eis klaarheid. Zend de kopies van uw vragen en antwoorden naar de vzw Werkgroep Morkhoven.
- Protesteer bij internationale mensenrechtenorganisaties, Europese parlementsleden en Europese instanties.
- Vraag de zwijgende Belgische justitieminister en Koning waarom zij niets geven om misbruikte kinderen: Minister van Justitie Stefaan De Clerck, Waterloolaan 115, 1000 Brussel - Koning Albert, Koninklijk Paleis, 1000 Brussel
- Financiële bijdragen zijn welkom.
- Contacteer de Werkgroep Morkhoven op bovenvermeld adres. Indien post en E-mail geblokkeerd zouden worden: 02.537.49.97


icon_quote

Teken de petitie / Signez la pétition / Sign the petition / Leggere la petizione:
- http://droitfondamental.eu/003-petitions_kinderrechten_aktivisme_Marcel_Vervloesem.htm
- http://droitfondamental.eu/phpBB2/index.php
Bij problemen: WerkgroepMorkhoven@gmail.com, webmaster@droitfondamental.eu, issakaba@skynet.be
vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis (België) - Tel.: (0032) 0/2 537 49 97

----

Schrijf Marcel Vervloesem (zolang hij nog leeft) en verspreid zijn adres / Ecrivéz à Marcel Vervloesem tant qu'il est en vie (de préférence, par lettre recommandée) et diffusez son adresse / Write to Marcel Vervloesem as long as he is alive (registered mail is best) and forward his adress:

Gevangenis Brugge
t.a.v. Marcel Vervloesem - Afdeling 35 - Kamer 62
Legeweg 200
8200 Sint-Andries - Brugge (België)
Bezoekaanvragen: via een brief met een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart aan Marcel Vervloesem.
Marcel Vervloesem werd op 10 april 2009 voor de 22ste keer van cel of plaats veranderd. Een gedeelte van de briefwisseling wordt daardoor vertraagd of geraakt niet ter bestemming.
Informatie Gevangenis Brugge: 050 45 71 11 (T.) - 050 45 71 89 (fax) / Europe: 0032 50 45 71 11 (T.) - Fax: 0032 50 45 71 89 (fax)


13:35 Gepost door Hugo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-05-09

Mensenrechten in België - Human rights in Belgium - Les Droits de l'Homme en Belgique


soins_intensifs_002België werd zopas in de VN-raad voor Mensenrechten verkozen maar laat in eigen land de zwaar zieke gevangenen in haar volgepropte gevangenissen sterven zonder rekening te houden met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens...

-------------

Brussel, 19.5.2009

In de Gazet van Antwerpen van 14 mei 2009 stond le lezen dat de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTR) in zijn jongste jaarrapport 'zeer negatief over het beleid' was. De CTR vindt dat hij niet au sérieux wordt genomen en dat er met zijn meningen te weinig rekening wordt gehouden. Hij wil de minister kunnen bevelen om een wantoestand binnen een bepaalde tijd af te schaffen. Hij voelt zich ook onvoldoende onafhankelijk en wil daarom onder parlementaire voogdij.

De CTR overkoepelt de toezichtscommissies die aan iedere gevangenis verbonden zijn om na te gaan of de leefvoorwaarden in de bajessen wel voldoende menselijk zijn. De leden van deze commissies kunnen altijd in de bajes binnen voor controle op eventuele misstanden alhoewel er in de praktijk niets van te merken valt en de gevangenen en hun naasten zich afvragen of die toezichtscommissies wel bestaan.

Meer dan een maand geleden beloofde justitieminister De Clerck aan Raf Jespers, advocaat van de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, dat de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem, zou 'onderzoeken'.

De activist kreeg echter niemand te zien en te horen.

Hij kreeg wél nieuwe hartproblemen tengevolge van de onbegrijpelijke, wekenlange stopzetting van zijn medicatie en behandeling na zijn zware hartoperatie. Justitieminister De Clerck en dokter Proot (hoofdgeneesheer van de gevangenis te Brugge) werden hiervan meermaals en per aangetekende brief op de hoogte gesteld.

Normaal gezien had hij voor die nieuwe hartproblemen op vrijdag 15.5.2009 opnieuw met spoed in het AZ Sint-Jan te Brugge moeten opgenomen worden.

Juist één dag voor deze spoedopname (op 14.5.2009) maakte de directie van de gevangenis van Brugge echter bekend dat men negatief adviseerde omtrent de penitentiaire verlofaanvraag die Marcel Vervloesem op 5 maart 2009 had gedaan.
In haar brief aan Mter Jespers stond ondermeer dat de dochter van Marcel Vervloesem 'onvoldoende van haar vader hield'.

Marcel Vervloesem kreeg zijn dochter daarop huilend aan de telefoon en besloot toen om zijn medicatie en zijn medische behandeling, alsook zijn hospitalisatie, te weigeren.

De Werkgroep Morkhoven vermoedt dat de gevangenisdirectie en bepaalde mensen uit justitie, de reactie speciaal hebben uitgelokt om de zwaar zieke Marcel Vervloesem de genadeslag te geven.

Justitieminister De Clerck en zijn kabinetsmedewerker Ilse Baart die schreven dat de medische toestand van Marcel Vervloesem 'wordt opgevolgd', werden opnieuw geinformeerd omtrent deze kwestie maar zij reageren niet.

Een mensenleven is blijkbaar van geen tel voor dit soort 'hooggeplaatste' figuren.


declerck.286380LINKS:

- Human Rights Belgium - Droits de l'Homme Belgique
- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten

FOTO'S

° Marcel Vervloesem die in een echt mediaproces gedurende 11 jaar lang als 'laffe kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geesteszieke' aan de schandpaal werd genageld, werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

° Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten).
De minister die over een 'menselijke justitie' spreekt maar die geen rekening wil houden met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem en met de gezondheidstoestand van zieke gevangenen in het algemeen (alhoewel hij zich steeds beklaagt over zijn 'overvolle gevangenissen'), wenste geen onderzoek te laten voeren naar de door de Hoge Raad voor Justitie schriftelijk erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderporno-cdroms Zandvoort op het parket van Turnhout en het hof van beroep te Antwerpen.
De Clerck die zich fel tegen de 'straffeloosheid' keert, wilde ook geen onderzoek laten voeren naar:
- het in de doofpot stoppen van de kinderpornozaak Zandvoort.
- de 30 processen-verbaal inzake de zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem wordt genoemd.
- het geknoei met het medisch dossier van Marcel Vervloesem door de dienst Penitentiaire Gezondheidszorg onder leiding van dokter F. Van Mol.
- het totaal gebrek aan medische zorg en het herhaaldelijk stopzetten van de medicatie + medische behandeling van Marcel Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge waardoor Marcel Vervloesem regelmatig met spoed moest opgenomen worden en opnieuw hartproblemen kreeg.
- de wekenlange éénzame opsluiting van Marcel Vervloesem in een isoleercel op het medisch centrum van de gevangenis van Brugge 'nadat er een telefoontje vanuit Brussel was gekomen'.
- het blokkeren van de briefwisseling van Marcel Vervloesem.
- de werkwijze van de Psycho Sociale Dienst (PSD) die gedurende 8 maanden lang alle dossiers in verband met Marcel Vervloesem wist te blokkeren en tot geen besluit wist te komen in haar eindrapport.
- de Dienst Individuele Gevallen (DIG) die haar werk niet naar behoren doet en zes maanden nodig heeft om op een simpel verzoekschrift te antwoorden.
- de willekeurige sancties en het onbeäntwoord laten van rapportbriefjes door de gevangenisdirectie te Brugge.
- de chantagetechnieken die de gevangenisdirectie te Brugge tegenover Marcel Vervloesem gebruikte om de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen, enzovoorts...
De Minister blokkeerde zelf de uitvoeringsbesluiten van de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet waardoor Marcel Vervloesem's zaak niet voor de strafuitvoeringsrechtbank kon komen, beloofde meer dan een maand geleden schriftelijk dat hij het Hoog Comité voor Toezicht van het Gevangeniswezen een onderzoek zou laten voeren naar de detentieomstandigheden van Marcel Vervloesem (waarvan niets in huis kwam) en overtrad ondermeer artikel 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (door België mede ondertekend) dat bepaalt dat niemand onderworpen mag worden aan folteringen of aan een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en waarin staat dat iedereen het recht heeft om menswaardig te worden behandeld. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid en de minister van justitie om ervoor zorgen dat dit mensenrecht ten allen tijde wordt geëerbiedigd, en dat geldt zeker voor de België dat zopas in de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties werd verkozen.

18-05-09

Belgische justitieminister schendt Universele Verklaring van de Rechten van de Mens


soins_intensifs_002Brussel, 16.5.2009

Justitieminister Stefaan De Clerck die een 'menselijke justitie' predikt, wil de overbevolking in zijn gevangenissen ondermeer tegengaan door de zwaar zieke gevangenen, na een eindeloos lijden in zijn volgepropte gevangenissen, te laten overlijden.

Hij schendt daarmee artikel vijf van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dat bepaalt dat niemand onderworpen mag worden aan folteringen of aan een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem kampt thans opnieuw met zware hartproblemen. Dat komt grotendeels omdat men zijn medicatie en medische behandeling in de gevangenis van Brugge, na zijn hartoperatie, om een onbekende reden wekenlang stopzette.
Hij had, normaal gezien op vrijdag 15.5.2009 opnieuw met spoed in het AZ Sint-Jan te Brugge moeten opgenomen worden maar de Psycho Sociale Dienst (PSD) en de gevangenisdirectie staken daar met een negatieve beslissing omtrent zijn reeds maanden geleden aangevraagde verlofregeling en met de bewering dat zijn dochter 'onvoldoende van hem hield', op een vakkundige manier een stokje voor. Op die manier hopen zij vermoedelijk zijn gezondheid opnieuw te kunnen schaden want, zoals te verwachten was, weigert Marcel Vervloesem uit protest tegen deze gang van zaken, sinds eergisteren elke medicatie en medische behandeling in de gevangenis van Brugge. Hij wenst ook niet meer gehospitaliseerd te worden. De Werkgroep Morkhoven en zijn dochter vrezen het ergste als justitieminister De Clerck (die van deze feiten op de hoogte werd gebracht) blijft weigeren om zieke gevangenen als menselijke wezens te zien.

--------

ARCHIEF

Het is hoog tijd dat ons land werk maakt van een daadwerkelijke bescherming van gedetineerden

OPSLUITING in de gevangenis is een courante straf in onze maatschappij. Schuldigen moeten gestraft, de maatschappij beschermd. Daarom mogen gedetineerden van hun vrijheid worden beroofd. Wat we daarbij wel dreigen te vergeten, is hoe verregaand vrijheidsberoving als straf is. Vrijheidsberoving raakt immers aan de kern van het menszijn - vrijheid is een fundamenteel mensenrecht. Maar omdat ze gestraft zijn, kunnen gedetineerden geen aanspraak meer maken op dat recht. Hun andere mensenrechten blijven echter wel van toepassing.

Artikel vijf van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bepaalt dat niemand onderworpen mag worden aan folteringen of aan een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Iedereen heeft het recht om menswaardig te worden behandeld. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de overheid om ervoor zorgen dat dat mensenrecht te allen tijde wordt geëerbiedigd. Een noodzakelijke eerste stap daarvoor is rechtsregels uitvaardigen die bevestigen dat het recht op een menswaardige behandeling ook voor gedetineerden geldt.

De Belgische basiswet ,,Rechtspositie van gedetineerden'' verankert het theoretische kader dat op gedetineerden van toepassing is. Zo moeten gedetineerden voldoende voedsel krijgen, mogen ze in principe brieven ontvangen en versturen, en hebben ze het recht op een gezondheidszorg die gelijkwaardig is aan die van voor hun opsluiting in de gevangenis. Vrij evident allemaal, maar zo is dat met mensenrechten: het gaat om het minimum dat nodig is om van een menswaardig bestaan te kunnen spreken. Het is dan ook opmerkelijk dat België bijna 175 jaar nodig heeft gehad, samen met talrijke veroordelingen door internationale mensenrechteninstanties, om eindelijk, in februari van dit jaar, de basiswet uit te vaardigen.

Wat lange tijd grotendeels de arbitraire bevoegdheid van gevangenisdirecteurs was, is nu dus eindelijk wettelijk geregeld. Het staat op papier. Het kan niet genoeg worden benadrukt hoe noodzakelijk deze basiswet is. Maar papier blijft maar papier. Er is politieke wil nodig om het recht van gedetineerden op een menswaardige behandeling ook hard te maken. Waar blijven de uitvoeringsbesluiten, die nodig zijn om de woorden uit de wet in tastbare realiteit om te zetten?

Zolang de basiswet in de praktijk niet wordt uitgevoerd, bevinden gedetineerden zich in een rechtsvacuüm en blijft de onzekerheid over hun rechten en plichten voortbestaan. De situatie is des te schrijnender voor geïnterneerden, de zwakste en meest vergeten groep onder de gedetineerden. Het gaat om beklaagden die vanwege een psychiatrische aandoening of geestelijke beperking niet voor hun daden verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Zij kunnen dan ook niet worden gestraft. Wel kan de rechter beslissen een interneringsmaatregel uit te spreken.
Die maatregel dient een dubbel doel: bescherming van de maatschappij en medische behandeling en begeleiding van de patiënt.

In de praktijk wordt vaak alleen het eerste doel vervuld: de persoon met een psychiatrische stoornis of een verstandelijke beperking wordt opgesloten. De medisch-psychiatrische behandeling waarop deze mensen recht hebben en die het hen net moet mogelijk maken om opnieuw in de maatschappij te functioneren, is vaak pijnlijk afwezig. Met als gevolg dat deze mensen die voor onbepaalde tijd en in vaak mensonwaardige omstandigheden worden opgesloten, het steeds moeilijker krijgen en zieker worden.

Om alle problemen rond internering te bespreken, schiet de ruimte van deze vrije tribune hopeloos tekort. Maar het meest problematische pijnpunt is wellicht dat de meeste geïnterneerden nog steeds worden ondergebracht in de psychiatrische annexen van een gevangenis. Door plaatsgebrek kan het ook gebeuren dat ze tussen de gewone gedetineerden terechtkomen, zodat er amper een onderscheid tussen beide groepen wordt gemaakt. Niet alleen zijn de faciliteiten in gevangenissen volledig verouderd en ontoereikend, er is ook een nijpend gebrek aan verzorging en therapie. Maar vooral: deze mensen horen thuis in een verzorgingsinstelling, niet in een penitentiaire omgeving. Ze zijn immers niet gestraft en hebben specifieke noden. Er kan dan ook bezwaarlijk worden gezegd dat het recht van deze mensen op een menswaardig bestaan wordt gerespecteerd.

Decennialang heeft de politiek weinig tot geen interesse getoond voor het lot van geïnterneerden. Daarin lijkt nu wat verandering te komen, maar er is geen reden tot groot optimisme. Pragmatisme, budgettaire beperkingen en uitstelgedrag leiden ertoe dat de genomen beslissingen niet altijd de beste zijn en dat bepaalde noodzakelijke verbeteringen niet worden doorgevoerd. Ondertussen blijven deze mensen weggestoken in gevangenissen en instellingen van sociaal verweer, zonder aangepaste verzorging en begeleiding.

Door hun opsluiting achter muren bevinden geïnterneerden en andere gedetineerden zich in een zwakke positie. Er is immers weinig controle van buitenaf mogelijk en zijzelf kunnen hun rechten moeilijk laten gelden. Het is dan ook tijd, hoog tijd, dat ons land werk maakt van een daadwerkelijke bescherming van gedetineerden. De basiswet moet hoogdringend worden uitgevoerd en geïnterneerden moeten eindelijk de behandeling krijgen waarvan zij al vele jaren zijn verstoken.

Wij doen dan ook een oproep aan onze politici. Vandaag is het 57 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens plechtig werd aangenomen door een wereld die de waardigheid van elke mens wou verankeren.
Laten we deze mensenrechtendag aangrijpen om ook de waardigheid van geïnterneerden en andere gedetineerden te respecteren.

Fiona Ang en Heidi Panken

(De auteurs schreven deze bijdrage namens respectievelijk Amnesty International Vlaanderen en de Liga voor Mensenrechten)


declerck.286380LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten

FOTO'S

° De Vlaamse kinderrechtenactivist Marcel Vervloesem die in een echt mediaproces gedurende 11 jaar lang als 'laffe kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geesteszieke' aan de schandpaal werd genageld, werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

° Justitieminister De Clerck die een maand geleden beloofde om door de Hoge Raad van Toezicht van het Gevangeniswezen, een 'onderzoek' te laten instellen naar de omstandigheden waarin Marcel Vervloesem is opgesloten maar thans niets meer van zich laat horen.
De minister die geen rekening wil houden met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem, wenst ook geen onderzoek te laten voeren naar de door de Hoge Raad voor Justitie schriftelijk erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderpornocdroms Zandvoort op het parket van Turnhout en het hof van beroep te Antwerpen. Het is dus duidelijk dat De Clerck die zich fel tegen de 'straffeloosheid' keert, de ernstige wantoestanden binnen justitie ongemoeid wil laten. Vrienden komen op de eerste plaats...

17-05-09

Werkgroep Morkhoven: De Standaard


De kranten van de Corelio media groep (De Standaard, Het Volk, Het Nieuwsblad en De Gentenaar) nagelden Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven gedurende 11 jaren aan de schandpaal en zwegen de kinderpornozaak Zandvoort met haar 90.000 slachtoffertjes dood.

===============

PORTRET. Marcel Vervloesem: stroper of boswachter?

De Standaard, donderdag 15 februari 2001

Zelfverklaarde pornojager wordt beschuldigd van pedofilie — Wie is Marcel Vervloesem? Een nar, een extremist, de leider van een stelletje marginalen, een ambetante doe-het-zelfspeurder. Neen, hij is een pedofiel die zijn eigen kwalijke praktijken wil verbergen door zich voor te doen als pornojager. Neen, hij is een idealist, een rechtschapen Kempenaar die alle steun verdient. Prees de voorzitter van de Europese Unie hem twee jaar geleden immers niet voor zijn doortastende speurzin. Wie is Marcel Vervloesem? Een stroper, een boswachter, of beiden?

Michel Vandersmissen

21:02 Gepost door Hugo in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-05-09

België beschermt pedofielen: Gie Laenen


nb2901laenenEven reageren op Slimmy die denkt dat ons 'rechtsysteem' gewoonweg te ingewikkeld is voor pedofielen zoals Laenen op te pakken.

Daar heeft het namelijk niets mee te maken.

Victor V., de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, heeft bijvoorbeeld een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam staan.

Omdat deze zaken niet werden onderzocht, stapte ik in oktober 2006 naar het bureau van de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers en gaf ik daar een kopie van de lijst met 30 processen-verbaals af.
Er werd echter geen enkel onderzoek geopend en Victor V. werd intussen tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals benoemd.

De Koning liet in 1998, via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys, een kopie van 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort (die hij van de Werkgroep Morkhoven had ontvangen) aan procureur-generaal Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen overmaken.
Een klein jaar geleden ontdekte Marcel Vervloesem dat die kinderporno-cd-roms, zoals de ontlastende stukken uit zijn strafdossier, verdwenen waren.
Hij vroeg aan de Hoge Raad voor de Justitie om een onderzoek in te stellen.
De Hoge Raad voor de Justitie bevestigde beide verdwijningen.
Maar het hof van beroep van Antwerpen hield met deze verdwijningen nauwelijks rekening en veroordeelde Marcel Vervloesem tot 4 jaar gevangenis nadat zij de kinderpornozaak Zandvoort met haar 90.000 slachtoffertjes 'enkel een zeepbel' noemde.

Intussen vroeg ik zowel aan ex-justitieminister Vandeurzen (CD&V - Christen Democraten) die vanwege het Fortis-schandaal moest aftreden, als aan justitieminister De Clerck (CD&V) om die verdwijningen te laten onderzoeken.
Van Vandeurzen ontving ik nooit een antwoord op deze vraag en in een telefonisch gesprek met één van zijn kabinetsmedewerkers kreeg ik te horen dat mijn brief 'waarschijnlijk bij de kabinetschef was blijven liggen'. En dat kan kloppen want deze kabinetschef was toevallig een magistraat van het hof van beroep te Antwerpen.

Van justitieminister De Clerck ontving ik een paar dagen geleden een nietszeggend antwoord waarin met geen woord over de verdwijningen werd gesproken.

Ik heb dus de indruk dat ook deze zaak wordt dichtgedekt.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

http://forums.zita.be/actua/152404-twee-soorten-pedofielen.html#post2201106

-----------------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

07-05-09

'Gie Laenen blijft vrij man ondanks effectieve veroordeling'


nb2901laenenBelgië is een raar landje. Pedofielen worden er beschermd. Maar ja, dat wisten we al...

-------------

Schrijver Gie Laenen heeft sinds zijn veroordeling in 2008 nog geen enkele dag achter de tralies gezeten. Er is ook niemand die weet wanneer de pedofiel nu naar de gevangenis moet.

Voormalig VRT-medewerker Gie Laenen werd op 30 juni 2008 tot vier jaar effectief veroordeeld. De man verliet de rechtzaal echter als een vrij man, zo schrijft 'De Morgen'.

Tot op de dag van vandaag zou de man met rust zijn gelaten door Justitie. Nu heeft hij op het internet een antiekwinkel. Die beheert hij vanuit zijn woonst in Mechelen. Hij werkt ook aan een persoonlijke blog.

Sessies

Gie Laenen zou tussen 1978 en 2002 minstens 25 jongens, tussen de elf en zestien jaar oud, misbruikt hebben. Hij lokte jongeren met interesse voor de theaterwereld naar zijn thuis voor zogezegde sessies.

Hij verplichtte zijn slachtoffers echter om met hem in bed te duiken. De advocaat van de misbruikte jongens is woedend. Hij noemt Laenen een expert in het vertragen van zijn zaak. Hij heeft er ook geen verklaring voor waarom Laenen nog altijd een vrij man.

Gazet van Antwerpen, 7.5.2009


De zaak Gie Laenen - www.druppels.be

Dossier Gie Laenen - http://druppels.be/oudedruppels/2008/07/gie-laenen-viii.shtml

14:14 Gepost door Hugo in Actualiteit | Permalink | Commentaren (5) | Tags: belgie beschermt pedofielen |  Facebook |

06-05-09

Chris Hölsken 'breekt met de Werkgroep Morkhoven'


chris_leukARCHIEF

Chris Hölsken van Stop Kinderporno in de Gazet van Antwerpen van 28 april 2009 ('Pedojager bang maar vastberaden'): De politie in Nederland wil hem beschermen. "Bij één druk op een alarmknop komen ze."
Op het gerecht in België rekent hij niet. "Die zoeken mij alleen maar."
Intussen gaat hij door met de lancering van een nieuwe site "met smoeltjes van pedofielen", nadat het gerecht de toegang tot de vorige heeft geblokkeerd. "Deze keer zal ze dat niet lukken. En Marcel Vervloesem zal er nu ook op staan. Met hem en de werkgroep van Morkhoven hebben we gebroken. Ze waren niet eerlijk in onze contacten."

Chris Hölsken op 30 april 2009, dat is twee dagen na het interview met de Gazet van Antwerpen, op de persoonlijke weblog die hij opende ('Is Stefaan de Clerck levens moe?'): "De rust is in België is wedergekeerd, ik kan u vertellen dit is stilte voor een overweldigende storm. Stefaan de Clerck zit nu bij zijn vrouw handen wrijvend aan de keukentafel. Zijn vrouw is even zijn overspannen nek aan het losmaken, en zijn kinderen zijn al zijn papierwerk aan het vernietigen. < zit er iets illegaals tussen ? >
Stefaan lijkt af en toe wel een opgeschoten puber die niet weet wat ie wil. Stefaan zit vol met spanningen want hij maakt zich druk wat hij na de verkiezingen moet gaan doen? Vuilnisman worden ? < zijn betere mensen voor te vinden> advocaat? < dan wel alleen voor pedoseksuelen en niet voor de slachtoffers> of misschien kan hij wel voor de werkgroep Morkhoven gaan werken, Ome Jan zal hem met open armen ontvangen, < soort zoekt soort>."

www.chrisnietstiltekrijgen.web-log.nl

-----------------

LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

Justitie: 'scheiding der machten' in theorie


montesqieuHet principe van de scheiding der machten in België wordt veelal gebruikt om schandalen in de doofpot te stoppen. Zolang alles op wieltjes loopt, is de permanente schending van dit principe door politici, magistraten en media die elkaar voortdurend ontmoeten en afspraken maken, geen enkel probleem...

----------------

ARCHIEF

Montesquieu en de scheiding der machten - De Minister van Justitie en “zijn” Openbaar Ministerie

Vrijdag, 27 Februari 2009

Beweringen dat in de zaak Fortis de scheiding der machten werd geschonden hebben geleid tot het ontslag van Eerste Minister Yves Leterme en Minister van Justitie en Vice-premier Jo Vandeurzen. Voor de burger is de scheiding der machten een vage notie. In de meeste media is het een verkrachte notie. Ze berichtten over wat de Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie in het volste vertrouwen aan de Kamervoorzitter schreef. Dat leverde al flink wat drama op. Zou een ernstige analyse, een goed begrip van de notie “scheiding der machten”, overbodig zijn? Ik lees of hoor ze in ieder geval nergens. Dus hierbij: wat is precies die scheiding der machten?

Vooreerst de basics: er zijn drie machten: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. De wetgevende macht wordt uitgeoefend door de Koning, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat. De uitvoerende macht gaat uit van de Koning en van de door hem benoemde ministers en staatssecretarissen. De hoven en de rechtbanken vormen de rechterlijke macht.

Het principe van de scheiding der machten staat niet expliciet in de Belgische Grondwet. Wel blijkt uit die Grondwet dat de wetgever de scheiding der machten als richtinggevend beginsel heeft gebruikt.

Charles Montesquieu

Voor de oorsprong van het principe moeten we terecht bij de Franse fiilosoof Charles Montesquieu (1698-1755). Hij keerde zich, toen dat nog veel moed vergde, tegen slavernij. Hij zocht naar manieren om de vrijheid van de burger te vergroten en de kans op tirannie te verkleinen. Montesquieu werd de grondlegger van de politieke inrichting zoals we die kennen in alle westerse democratieën. Om machtswillekeur uit te sluiten, stelde Montesquieu voor de macht te verdelen over drie organen, die elkaar in hun machtsuitoefening moesten beperken. Zijn leer, de trias politica, was voor hem een manier om de toen absolute macht van de staat (i.c. Louis IX) te breken. Het was voor alle duidelijkheid niét zijn bedoeling de onafhankelijkheid van de machten of van de rechtspraak in het bijzonder te waarborgen. Het was wel zijn bedoeling het spel te verdelen. De scheiding der machten had en heeft een veel algemenere betrachting dan de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Montesquieu stelde verschillende machten voor, opdat geen enkele macht absoluut zou zijn. Dat en alleen dat was zijn bedoeling.

Het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof beschouwen de scheiding der machten als een algemeen rechtsbeginsel. Maar omdat het principe zelf niet expliciet in de Grondwet staat, moet de uitvoerende macht voor een goed begrip van de scheiding der machten altijd eerst nagaan wat heel precies in de Grondwet staat.

La séparation des pouvoirs

“La séparation des pouvoirs”, vandaag te pas en te onpas in de mond van de media, is een uitdrukking die Montesquieu zelf nooit heeft gebruikt. In het publieke recht en in de politieke wetenschap is de scheiding der machten een mythe geworden. In de geest van Montesquieu was ze een relatief beginsel. Ook de Belgische Grondwet respecteert die relativiteit. Ze laat de overheidsorganen, buiten hun toegewezen hoofdfunctie, deelnemen aan de uitoefening van de andere overheidsfuncties, en voorziet allerlei onderlinge controlemogelijkheden. Aan die controlemogelijkheden heeft ook de Minister van Justitie deel, en wel via zijn openbaar ministerie.

Checks and balances

De onafhankelijkheid van de rechters en het openbaar ministerie wordt gewaarborgd door de Grondwet (art. 151). Bovendien zijn rechters voor het leven benoemd. De hoven en rechtbanken hebben de macht om besluiten en verordeningen van de uitvoerende macht te toetsen aan de grondwet. Tussen de rechterlijke en de uitvoerende macht bestaan dus verschillende relaties die gericht zijn op samenwerking en controle. De uitvoerende macht benoemt de rechters, voert de door de rechters uitgesproken straffen uit en kan via het genaderecht de uitsproken straffen verminderen. Met andere woorden: er staat geen muur tussen de machten. Integendeel: een goede samenwerking en wat checks and balances zijn onontbeerlijk en ze zijn voorzien.

Het openbaar ministerie

Het openbaar ministerie neemt in de verhouding tussen de rechterlijke macht en de uitvoerende macht, een bijzondere positie in. Iedereen aanvaardt dat het openbaar ministerie een andere taak heeft dan de hoven en de rechtbanken die volgens artikel 40 van de Grondwet de rechterlijke macht zijn. Zij spreken recht, het openbaar ministerie doet dat niet, het vervolgt. En het controleert en adviseert.

Het openbaar ministerie heeft drie taken: het opsporen en vervolgen van misdrijven, en een controletaak: het waakt over het gedrag van de rechters en de rechtsgang. Zo moet het voorkomen dat het vertrouwen van de burger in justitie aangetast zou geraken en moet het gerechtelijke fouten vermijden, fouten die kunnen leiden tot onnodige beroepsprocedures en verbrekingen. Het openbaar ministerie kan ten slotte ook adviserend optreden in burgerlijke zaken.

Met andere woorden: het openbaar ministerie kan, op verzoek en, indien nodig in het belang van de openbare orde, op eigen initiatief, tussenbeide komen in strafzaken én in burgerlijke processen. Het zorgt voor wettigheid en eenheid van rechtspraak, onder meer door te vermijden dat privébelangen het algemeen belang in de weg staan. Zo geeft het openbaar ministerie bv. advies over hoederecht, en dagvaardt het een failliet handelaar. Zodoende zorgt het openbaar ministerie ervoor dat er rechtszekerheid is.

Dat is op zich al een hele boterham voor dat openbaar ministerie. Daar komt nog bij dat het de goede werking van de rechterlijke activiteiten moet controleren. Het moet nagaan of de essentiële belangen van de overheid of van de samenleving gevrijwaard zijn. Volgens de Hoge Raad voor de Justitie evolueert de opdracht van het openbaar ministerie om toezicht te houden richting kwaliteitscontrole en ondersteuning.

en… de Minister van Justitie

Het openbaar ministerie heeft deel aan twee machten: de rechterlijke en de uitvoerende. In die laatste hoedanigheid, en meer bepaald wanneer het optreedt in het algemeen belang, valt het openbaar ministerie onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie. Eigenlijk is het openbaar ministerie een «interface» tussen beide voormelde machten. Nog van belang in dit verband is dat de minister van justitie een positief injunctierecht heeft. Dit betekent dat hij het parket kan vragen een vervolgingsdossier te starten. Een negatieve injunctierecht heeft hij niet: hij kan geen vervolging verbieden.

De uitvoerende en de rechterlijke macht zijn dus in zekere mate communicerende vaten. Dat maakt de scheiding der machten relatief.

Atikel 140 van het Gerechtelijk Wetboek is op het stuk van de scheiding der machten een heel belangrijk artikel. Het zegt dat het openbaar ministerie, “bijvoorbeeld een algemene controle moet uitoefenen op de werking van de zittingen”.

Doordat het openbaar ministerie voor zijn controletaak onder het gezag staat van de Minister van Justitie, mag deze minister “zijn” openbaar ministerie ook verzoeken deze taak ter harte te nemen. Bijvoorbeeld wanneer hij onregelmatigheden vermoedt. Dit is geen inmenging, dit brengt de onafhankelijkheid van de rechtspraak niet in het geding, dit is geen blijk van vooringenomenheid, dit schaadt of steunt op geen enkele manier de verdediging van welke partij ook. Dit is dagelijkse kost voor een Minister van Justitie die zijn verantwoordelijkheid neemt.

Scheiding der machten betekent dat de Minister van Justitie zich in geen geval in de plaats mag stellen van de rechterlijke macht en zelf niét mag bepalen hoe recht gesproken moet worden. Scheiding der machten betekent ook dat de Minister van Justitie mag laten nagaan of de rechterlijke macht de wetten en verordeningen correct toepast. Meer: de wet zegt expliciet dat de Minister van justitie hiervoor een beroep kan doen op “zijn” openbaar ministerie.

Ik kijk met zeer veel belangstelling uit naar een moderne definitie van de notie “scheiding der machten”. De magistratuur en de academische wereld kunnen daar ongetwijfeld een belangrijke, creatieve bijdrage in leveren.

Bron: http://www.stefaandeclerck.be/nl/montesquieu-en-de-scheiding-der-machten-de-minister-van-justitie-en-%E2%80%9Czijn%E2%80%9D-openbaar-ministerie/377

Stop Kinderporno: Maarten Schenk schrijft naar minister De Clerck


declerck.286380Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) maakt vooruitgang.
Het duurde enkele maanden vooraléér hij een viertal aangetekende brieven van de Werkgroep Morkhoven, met een nietszeggend en compleet misleidend briefje wist te beäntwoorden.

Om de brief van Maarten Schenk te beantwoorden, had de minister en zijn 30-koppig kabinet maar 10 dagen nodig.

Al bij al doet De Clerck het beter dan zijn vriend-partijcollega Jo Vandeurzen die vanwege de Fortis-affaire moest aftreden als justitieminister.
De Werkgroep Morkhoven moest meer dan zes maanden wachten maar ontving van Vandeurzen geen antwoord op haar aangetekende brief.

Toen de Werkgroep uiteindelijk naar het kabinet van de minister van justitie belde, deelde de kabinetsmedewerker die verantwoordelijk was voor het dossier mede: 'uw brief is waarschijnlijk bij de kabinetschef blijven liggen'.
Gezien de kabinetschef van Jo Van Deurzen een magistraat van het hof van beroep te Antwerpen was, is dat best mogelijk.
Op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen er, zoals de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigde, 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak Zandvoort.
Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd er, na de eveneens door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijning van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier, tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld nadat men de kinderpornozaak Zandvoort met haar 90.000 slachtoffertjes er 'enkel een zeepbel' noemde...

Ook na haar telefoontje naar het kabinet van VanDeurzen, kreeg de Werkgroep Morkhoven geen antwoord op haar aangetekende brief.

-------------

21 april 2009

Brief aan de heer Stefaan De Clerck

Geachte heer minister,

Ik ben geschokt en verontwaardigd om vandaag te vernemen dat er geprobeerd is onderstaande websites in België onbereikbaar te maken:

http://www.stopkinderporno.nl/
http://www.stopkinderporno.eu/
http://www.stopkinderporno.com/
http://www.stopkinderporno.tk/

Geschokt omdat censuur door de overheid gebruikt wordt om een banaal misdrijf als schending van de privacy aan te pakken. Geschokt omdat bovenstaande websites hieraan zelfs niet schuldig zijn, gezien de lijst met namen en adressen van veroordeelde pedofielen op een ander webadres staat of stond. Geschokt, omdat een systeem dat zogenaamd zou worden gebruikt om pedofilie op het internet te bestrijden wordt ingezet om... pedofielen te beschermen!

Maar vooral verontwaardigd over deze stuitende verspilling van overheidsgeld, personeel en manuren voor zo weinig resultaat. Klik maar eens op onderstaande links:

http://www.stopkinderporno.nl/
http://www.stopkinderporno.eu/
http://www.stopkinderporno.com/
http://www.stopkinderporno.tk/

Drie minuten zoeken op google, en deze sites zijn weer beschikbaar. Hoeveel tijd heeft het u gekost om ze te blokkeren? En doe vooral geen moeite om sites als http://proxify.com en dergelijke te gaan blokkeren: er zijn er nog vele honderden anderen, en zoals het voorbeeld van China aantoont is het onmogelijk deze allemaal te censureren.

Deze zaak toont voor mij glashelder aan dat u noch uw adviseurs het internet begrijpen. Als vader van drie jonge dochters vind ik het beangstigend dat het tot uw taken behoort om onze kinderen te beschermen tegen pedofielen die ongetwijfeld meer van internet weten en begrijpen dan u.

Pedofilie pakt men niet aan door het internet te censureren. Pedofilie pakt men aan door pedofielen en de makers van kinderporno op te sporen en op te sluiten.
Ik vraag u dat u de middelen die u nu gebruikt om websites te blokkeren gaat inzetten om de jacht op on-line pedofielen te openen.

Binnenkort zijn er verkiezingen. U mag er op rekenen dat ik niet zal stemmen op partijen die een dergelijk grof misbruik van de macht van de overheid goedkeuren waar we vandaag getuige van zijn geweest. Ondertussen zal ik niet nalaten mijn minder technisch aangelegde medeburgers te leren hoe ze op eenvoudige wijze de censuur van de Belgische overheid kunnen omzeilen.

Vriendelijke groeten,

Maarten Schenk

Link: www.blogologie.be

Bestrijding kinderseksnetwerken - Werkgroep Morkhoven


Nelly-Maes1ARCHIEF

De strijd tegen kinderpornografie en tegen netwerken waarin kinderen worden verhandeld en misbruikt ligt mij en verschillende andere leden nauw aan het hart.
Ook de Europese burgers zijn begaan met deze problematiek, zoals mocht blijken uit een colloquium hierover dat ik in het Europees Parlement organiseerde in oktober jongstleden. Ik ben er van overtuigd dat ook U de strijd tegen deze schandelijke wandaden ten zeerste wenst te steunen.

In december vorig jaar richtte de werkgroep Morkhoven, internationaal bekend omwille van hun onthullingen in de zogenaamde Temse-Zandvoort-zaak, aan U de vraag met betrekking tot een onderhoud door U persoonlijk of door een kabinetsmedewerker. Zij hadden graag een petitie overhandigd waarin ze vragen dat het Europees Parlement het onderzoek ter harte neemt van de verschillende dossiers die zij ter beschikking hebben.

Tot op heden mochten zij nog geen antwoord van Uw diensten ontvangen. Bent U alsnog bereid hen en hun petitie persoonlijk of in vertegenwoordiging te ontvangen? Bent U bereid om hun vraag met betrekking tot het onderzoek positief te beantwoorden, en bent U tenslotte bereid deze bekommernissen aan te kaarten bij de Raad en de Commissie?

(bijlage: kopie van de petitie zoals afgegeven aan mij en collega Dupuis december vorig jaar)

Door Nelly Maes op 21/01/1999 - categorie : brieven

Nelly Maes


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

05-05-09

Marcel Vervloesem: Brief van minister De Clerck


declerck.286380De vzw Werkgroep Morkhoven kreeg zopas een 'antwoord' van justitieminister De Clerck waarin op geen enkele gestelde vraag werd geäntwoord.

De Werkgroep had de minister ondermeer gevraagd om:
- een onderzoek te laten instellen naar de -door de Hoge Raad van Justitie schriftelijk bevestigde- verdwijningen van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem
- een onderzoek te laten instellen naar de -door de Hoge Raad van Justitie schriftelijk bevestigde- kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen
- een onderzoek te laten instellen naar het door de Penitentaire Gezondheidsdienst van Dokter Van Mol foutief opgemaakte medische rapport over Marcel Vervloesem en naar de herhaaldelijke stopzetting van de medicatie van Marcel Vervloesem
- een onderzoek te laten instellen naar de 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem wordt genoemd
- een onderzoek te laten instellen naar de werking van de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge die er na 8 maanden en 20 gesprekken niet in slaagde om een eindrapport op te stellen over Marcel Vervloesem en die vertragingsmanoeuvers gebruikt om het reclasseringsdossier van Marcel Vervloesem te blokkeren en de wetgeving (waarin sprake is van bepaalde termijnen) te omzeilen
- een onderzoek te laten instellen naar de werking van de Dienst Individuele Gevallen (DIG) die blijkbaar niet werkt omdat zij zes maanden nodig heeft om een brief met een verzoek van de gedetineerde te beäntwoorden
- de artikels 72 e.v. van de strafuitvoeringswet (vrijlating om gezondheidsredenen) uitvoerbaar te maken omdat de minister anders de arikels 3 en 15 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens schendt
- een einde te stellen aan de discriminatie van gevangenen waardoor mensen zoals Michel Nihoul (zaak Dutroux) en Bart Debie (Vlaams Belang) om 'gezondheidsredenen' naar huis konden gaan terwijl andere gevangenen van geen enkele gunstmaatregel kunnen genieten
- een einde te laten maken aan de willekeurige tuchtsancties die tegenover gevangenen worden genomen
- rekening te houden met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem die wegens zijn gezondheid niet langer in de volgepropte gevangenissen van de minister thuishoort omdat hij op enkele maanden tijd 5 x met spoed diende opgenomen te worden, reeds 6 x geopereerd werd, aan een zware hartziekte en suikerziekte lijdt, aan kanker lijdt en zijn nieren nog maar voor 60% functioneren (vorige week stond de suikerspiegel van Marcel Vervloesem opnieuw op 300, zijn bloeddruk stond op 20 en zijn benen waren opnieuw opgezwollen van het vocht)
- zijn politieke verantwoordelijkheid op te nemen en rekening te houden met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat een folterende behandeling van gedetineerden (zoals het opsluiten van ongeneeslijk zieke gevangenen om ze eindeloos te doen lijden) verbiedt
- rekening te houden met zijn eigen woorden (weer te vinden op zijn website) waarin hij voor een 'menselijke en rechtvaardige justitie' pleit.

mailLINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

Patiëntengegevens: Open Brief aan de Nederlandse kamerleden


OK.origins-of-totalitarianismJan Boeykens aan ameul, abroekers, Agnes, b.nieuwenhuizen, s.buma, bierman.heemst., cie.just, e.schuurman, ejansedejonge, e.anker, p.h.j.essers, f.lagerwerfver., fjm.werner, g.h.terpstra, gerard.schouw, han.noten, vvdvoorlichting, voorzitter 1e Kamer, Voorzitter 2e Kamer, redactie@trouw.nl, redactie@volkskrant.nl, redactie@nd.nl, nieuwsdienst@telegraaf.nl, nieuwsdienst@anp.nl

5 mei 2009

Aan de Nederlandse kamerleden

Geachte Kamerleden,

Betreft: Patiëntengegevens: bescherming van de privacy

Ik las zopas een artikel in Vrij Nederland waaruit enige bezorgdheid blijkt over het oncontroleerbare opslaan en verspreiden van persoonsgegevens uit medische dossiers.

In België heeft de privacycommissie een "ongunstig" advies uitgebracht over de plannen van de Vlaamse regering om een kruispuntbank van medische gegevens op te richten, het zogenaamde eHealth-platform.

De commissie ziet nog te weinig waarborgen om de privacy van de patiënten te garanderen. De wetteksten roepen 27 bezwaren op. De commissie schiet het basisidee van de kruispuntbank niet af, maar stelt de roekeloosheid van de regeringsplannen aan de kaak. Eerder waarschuwden verschillende artsenorganisaties al voor de plannen van de overheid.

Hoe komt het dat de Nederlandse kamerleden zich geen vragen stellen over dit onderwerp en ook de Nederlandse privacycommissie in gebreke blijft ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (België)

http://spiegel-van-de-nederlandse-politiek.skynetblogs.be/

14:52 Gepost door Hugo in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: patienten privacy |  Facebook |

'Uur van de Waarheid'


Ivo_le_roquetHet Nieuwsblad dat de roddels tegen actievoerder Marcel Vervloesem in 1998 door middel van zogezegde interviews lanceerde, zweeg 11 jaren lang over de kinderpornozaak Zandvoort en stopte ook de 30 processen-verbaals over de zedenfeiten met kinderen en minderjarigen van de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem mee in de doofpot.
'Gerechtsjournalist' Yvo Meulemans van Het Nieuwsblad (Corelio media groep) deed al het mogelijke om Marcel Vervloesem als een pedofiel en crimineel voor te stellen.
Men kan zich afvragen wat de preciese beweegredenen zijn geweest van deze riooljournalist.

Waarom organiseerde Het Nieuwsblad met justitieminister De Clerck en konsoorten, ook een ware mediacampagne om de sites van Stopkinderporno te blokkeren en waarom werden de sites juist twee dagen nadat Chris Hölsken ermee dreigde om namen van Belgische politici vrij te geven, geblokkeerd

------------

ARCHIEF

Uur van waarheid voor kinderpornojager Marcel Vervloesem

Het uur van de waarheid is aangebroken voor Marcel Vervloesem (51). De frontman van de Werkgroep Morkhoven die de strijd aanbond tegen netwerken van kinderpedofilie verschijnt woensdag voor de strafrechter in Turnhout voor het seksueel misbruik van tien minderjarigen. De slachtoffers vertelden de speurders gedetailleerd hoe ze in handen vielen van de vermeende pedofiel. Vervloesem noemt de beschuldigingen tegen hem een complot.

De flamboyante Kempenaar staat woensdag terecht in vier strafbundels. Hij wordt beschuldigd van het bezit van kinderporno, inbreuken op de privacy omdat hij foto's van vermeende pedofielen op het internet plaatste en oplichting. De zwaarste beschuldiging is die van verkrachting en aanranding van tien minderjarigen.

In de nasleep van de zaak-Dutroux lokte Marcel Vervloesem in de zomer van 1998 de wereldpers naar zijn woonplaats in Morkhoven bij Herentals. Hij lichtte er het zogenaamde Zandvoort-kinderpornonetwerk toe. Op 26 augustus 1998, op het moment dat de kinderpornojager publiekelijk de strijd aanbond tegen netwerken van kinderporno, stapte een eerste slachtoffer van Vervloesem samen met zijn ouders naar het gerecht. De 17-jarige buurjongen vertelde dat hij sinds zijn acht jaar werd misbruikt door Vervloesem. Hiervoor was hij in behandeling bij een psychotherapeut.

Die getuigenis deed het ijs breken. Nog acht jongeren stapten naar het gerecht en beweerden tussen 1979 en 1996 door Vervloesem te zijn vernederd en misbruikt. In het dossier er is sprake van verregaande perversiteiten. De slachtoffers kwamen geregeld bij Vervloesem over de vloer en werden naar eigen zeggen door Vervloesem onder druk gezet. Zo verklaarde D. dat hij op zijn veertiende werd misbruikt toen Vervloesem een private ambulancedienst uitbaatte. P. vertelde het gerecht dat hij op zijn zeventiende hulp zocht bij Vervloesem nadat hij een bromfiets had gejat. Vervloesem zou hem hebben gevraagd zich volledig uit te kleden ,,om vingerafdrukken te kunnen nemen''. J., een drugsgebruiker die bij Vervloesem logeerde, werd volgens hem op zijn twaalfde voor het eerst aangerand in het kantoor van de ambulancedienst. Hij beweert dat hij in 1985 en 1986 bijna dagelijks werd misbruikt. Hij verzette zich naar eigen zeggen niet omdat Vervloesem ermee dreigde zijn drugsgebruik te klikken en hem te laten colloqueren.

Broer ook misbruikt

De negende klager is Vic Vervloesem (38), de jongere broer van Marcel. Beiden leerden mekaar pas kennen toen Vic elf was, omdat ze opgroeiden in verschillende tehuizen. Vic beweert ook door zijn broer misbruikt te zijn en stapte in februari 2001 met dit verhaal naar de pers. Ook een man van 46 uit het Antwerpse stapte daarop naar het gerecht. Hij beweerde in 1972 door Marcel Vervloesem te zijn misbruikt op zijn werk in het warenhuis Sarma in Wijnegem waar Vervloesem zich in het magazijn uitgaf als de baas.

Cassette met complot

Marcel Vervloesem houdt vol dat de tien klachten tegen hem een complot zijn van zijn broer Vic en het Turnhoutse gerecht. Hij beweert over een cassettebandje te beschikken waaruit blijkt dat de slachtoffers een vergadering belegden om hun verklaringen op mekaar af te stemmen. Het bandje dook nooit op.

Meester Machteld Francken, de advocate van vijf personen die een klacht indienden, gelooft niet in de complottheorie. Ze is overtuigd van de schuld van Vervloesem. ,,Marcel deed zich voor als de reddende engel en de slimmerik van de wijk. De ouders van de slachtoffers hadden alle vertrouwen in hem'', zegt ze. ,,De klagers zijn minderbegaafden en sociaal zwakkeren. Ze zijn niet in staat een complot tegen Vervloesem te verzinnen en dat tijdens de ondervragingen vol te houden.''

Ivo MEULEMANS
Het Nieuwsblad 15/11/2003

Foto: 'gerechtsjournalist' Yvo Meulemans


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- Stop Kindersex
- STOP KINDERPORNO: http://stopkinderporno.web-log.nl
- VRT Terzake - Chris Hölsken - Video

Kindermisbruik: Gina Pardaens werd vermoord


Adieu, GinaGina Pardaens werd vermoord

1998 was een druk jaar. De Werkgroep Morkhoven wist beslag te leggen op de cd-roms van het kinderpornonetwerk te Zandvoort en kreeg de internationale pers over de vloer, Justitieminister De Clerck erkende dat 'men de ogen voor kinderpornonetwerken gesloten had', Morkhovenactivist Marcel Vervloesem werd door zijn eigen halfbroer op een goed-geörganiseerde manier aangeklaagd en kinderrechtenactiviste Gina Pardaens kwam in de vroege ochtend van 15 november 1998 om het leven in een zogenaamd verkeersongeval te Lembeek.

Gina reed met haar wagen tegen een brugpeiler en was waarschijnlijk op slag dood. Alhoewel een deskundige van het politieparket in Halle besloot dat er geen enkele aanwijzing was voor kwaad opzet en het Brusselse parket haar gerechtelijk onderzoek in deze zaak afsloot, blijft de Werkgroep Morkhoven ervan overtuigd dat Gina werd vermoord.

Gina was niet alleen een medewerkster van het RTBF-programma Faits Divers maar hielp de Werkgroep Morkhoven ook in haar onderzoek naar het zogeheten Apollo-netwerk. Zij werkte met de Werkgroep ook rond de zaak van de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald. Voor haar dood zinspeelde ze op een belangwekkende ontdekking, die ze in de marge van de zaak-Dutroux had gedaan.

De meeste vragen die destijds rond haar dood gesteld gesteld werden, bleven onbeäntwoord. Zij werd in opdracht van de Nationale Magistraat Brammers gedurende drie uren lang op een intimiderende wijze ondervraagd over de verdwijning van Manuel Schadwald; zij ontving herhaaldelijk doodsbedreigingen; haar zoon werd van zijn fiets gereden waarna zij opnieuw een telefonische dreiging ontving; er was een tweede telefoonnummer op haar privénummer geopend waarlangs e-mailberichten onderschept werden; zij kreeg allerlei vreemde berichten waarin haar eigen stem gemanipuleerd en vervormd bleek te zijn; zij vroeg herhaaldelijk bij Belgacom om een retroactief Zoller-onderzoek zodat kon nagegaan worden wie haar gebeld had; op dat verzoek werd pas na haar dood ingegaan terwijl de maandenlange storingen op haar telefoonlijn dan pas opgelost konden worden; zij had de indruk dat er aan haar auto was geprutst; enkele uren voor haar dood had zij opnieuw internetproblemen en een telefoongesprek met Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven moest zij onderbreken omdat de verbinding zodanig verstoord werd dat een normaal telefoongesprek onmogelijk was; Jan Boeykens kon haar enkele uren voor haar dood ook geen bericht meer faxen enz. enz.

--------------------------------------------------------------------------------

Eerste vervolg aan Bijlage B van proces-verbaal Nr. 200063 dd. 12/01/99 uitgaande van de Brigade Galmaarden

Verklaring van de verhoorde persoon

"Heden brengt U mij op de hoogte van Uw onderzoek. Aangaande de doodsbedreigingen die Pardaens Gina gekregen heeft, kan ik U het volgende verklaren: Gina vertelde mij wel degelijk dat zij op 8/11/98, dus zondag laatstleden, opgebeld geweest is door een franssprekende persoon uit het milieu van de 'ferrailleurs'. Hoe zij nu die naam 'ferrailleurs' geinterpreteerd heeft, weet ik niet. Ik dacht dat dit diende gezocht te worden in het milieu van personen die zich bezighielden met tweede handsvoertuigen of wrakken van voertuigen.

Hij zou haar gezegd hebben dat haar voertuig zou kunnen ontploffen en dat zij er diende voor te zorgen dat haar zoon, Joachim, voor Kerstmis in het buitenland diende te zijn.

Ik weet wel dat ze met een zaak bezig was van een franstalig kindje dat door zijn vader misbruikt geweest is. Ik denk echter niet dat zij de vader ooit ontmoet heeft. Het gaat hier om een postbode uit de streek van Namen of Henegouwen. Ik weet dat ze al een hele tijd met die zaak bezig was.

Het was ook de eerste maal dat zij mij over die doodsbedreigingen sprak. Ik weet ook niet of zij voorheen nog bedreigingen gekregen heeft. Wel vertelde zij mij eens dat zij een telefoontje gekregen had van iemand die zijn stem mechanisch vervormd had.

Aangaande het verkeersongeval kan ik niet veel zeggen. Ik weet wel dat Gina niet in haar normale doen was. Zij sprong in haar verhalen van de hak op de tak. Ik denk dat die doodsbedreigingen er veel mee te maken hadden. Zij haalde mij trouwens aan dat zij sindsdien ook niet meer sliep, doch ik denk niet dat ze in slaap gevallen zou zijn. De afstand tussen mijn woning en de plaats van het ongeval is 1 kilometer. Zij is dus exact om O3.30uur bij mij thuis vertrokken. Daar ik zag dat ze er vermoeid uitzag, stelde ik haar nog voor om bij ons te blijven slapen. Zij wou echter nog naar huis rijden. Haar man had haar éénmaal op haar GSM opgebeld. Zij was op dat moment nog bij ons. De normale gang van zaken was, als Gina bij ons vertrok, zij mij opbelde wanneer zij in Herne aankwam. Daar ik omstreeks 04.00uur nog steeds geen telefoontje ontvangen had, heb ik zelf naar haar woning gebeld. Haar man antwoordde mij echter dat ze nog niet thuis was. Omstreeks 04.15uur heb ik dan nog een tweede maal gebeld en op dat moment was zij nog steeds niet thuis. Daarna heb ik nog verschillende malen op haar GSM gebeld, doch er werd niet opgenomen. Nadien heb ik dan nog een derde maal naar haar woning gebeld. Daar zij nog steeds niet thuis was, heb ik dan mijn man gewekt teneinde eens te gaan kijken of zij niets was tegengekomen. Iets verder zagen wij dan dat de openbare weg was afgezet en nadien zag ik dan dat Gina een verkeersongeval had gehad.

'In de eerste plaats kinderporno blokkeren'


vanquickenbornjejpg150Ook Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wenste buitenlandse sites met illegaal materiaal - in de eerste plaats kinderporno - te laten blokkeren. Maar zoals het blokkeren van de sites van Stopkinderporno heeft bewezen (slechts op 1 enkele site stonden er een paar namen van veroordeelde pedofielen wat de Belgische autoriteiten ontoelaatbaar vonden), zal men ook andere sites voor het Belgische internetpubliek afsluiten. Het is trouwens niet de eerste keer dat dit gebeurt...

------------------------

Van Quickenborne wil slot op buitenlandse kinderporno

12/01/09 Buitenlandse sites met illegaal materiaal - in de eerste plaats kinderporno - kunnen in de toekomst op eenvoudige manier geblokkeerd worden. Daar werkt minister voor ondernemen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) aan.

Momenteel is het omslachtig om sites te laten blokkeren die vanop een buitenlandse server opereren. Dat moet via een procedure voor de rechtbank en wordt in de praktijk bijna nooit gedaan. In plaats daarvan wil Van Quickenborne een relatief goedkoop blokkeringssysteem overnemen, waardoor internetproviders verplicht worden om hun servers aan te passen, wanneer vanaf een bepaalde domeinnaam illegaal materiaal wordt aangeboden. Wie naar die domeinnaam surft, zal terecht komen op een site van de overheid met uitleg waarom het adres geblokkeerd is. Bedoeling is in eerste instantie kinderporno te weren, maar ook haat- of racismesties en internetoplichting.

1000 sites per jaar

De Federal Computer Crime Unit (FCCU) van de federale politie ontdekt jaarlijks 800 tot 1000 buitenlandse sites met kinderporno. De politiedienst heeft een uitgebreide maar officieuze zwarte lijst van die sites met kinderporno. Om die te blokkeren zou een in Noorwegen ontwikkeld systeem worden ingezet. Dat systeem is ook al door andere Europese landen overgenomen. Noorwegen hanteert een lijst met 6.300 te blokkeren domeinnamen en slaagt erin dagelijks tussen de 15.000 en 18.000 pogingen om de illegale websites te bezoeken om te leiden naar een website van de overheid. Providers als Telenet, Scarlet en Ispa zouden vragende partij om een gelijkaardig systeem hier in te voeren.

Het Belang van Limburghttp://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/van-quickenborne-wil-slot-op-buitenlandse-kinderporno.aspx

04-05-09

Chris Hölsken: "onthullingen over toppolitici"


chris_leukMan achter pedowebsite komt met "onthullingen over toppolitici"

Vandaag, 20 april, 07:44

Chris Hölsken, de Nederlandse man achter de website stopkinderporno, blijft in de kijker staan. Hij zou nu nieuwe onthullingen gaan doen "over hooggeplaatste politici in België en Frankrijk". Ook zal Hölsken toch woordvoerder en eigenaar blijven van de website na de recente doodsbedreigingen die hij gekregen zou hebben uit België.

Zaterdag liet Hölsken nog weten dat hij niet langer woordvoerder van de beruchte pedofielensite was, omdat hij "ernstige doodsbedreigingen uit België" had gekregen. Maar zondag stond al een ander bericht op stopkinderporno.tk te lezen: "Hij blijft wel eigenaar en woordvoerder, doch laat de site over aan de redactie." De Amerikaanse website was het hele weekend onbereikbaar door een 'storing'.

Tegenstrijdig

Eveneens zondag beweerde Hölsken aan de Coreliokranten dat hij zeer binnenkort onthullingen zal doen over enkele toppolitici. "Het gaat over hooggeplaatste politici in België en Frankrijk. We zijn nu met vier man al die dossiers aan het lezen, en als we geloofwaardige bewijsstukken vinden, brengen we die naar buiten op de volgende persconferentie", aldus Hölsken.

Wanneer hij naar buiten zal komen met de 'onthullingen' is helemaal niet duidelijk. Bovendien legde hij ook tegenstrijdige verklaringen af over de herkomst van de dossiers.

http://www.vandaag.be/binnenland/3670_man-achter-pedowebsite-komt-met-onthullingen-over-toppolitici.html

14:59 Gepost door Hugo in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: chris holsken |  Facebook |

Chris Hölsken


chris_leukPedojager start met nieuwe website

Vandaag, 28 april, 08:01

De zelfverklaarde pedofielenjager Chris Hölsken gaat ondanks verschillende doodsbedreigingen toch door met zijn pedofielenwebsites. "Vrijdag gaat een nieuwe website met pedofielen online."

Hölsken wil nu een website beginnen waarop pedofielen uit Duitsland worden bekendgemaakt. Vorige week nog besliste het federaal parket om de website stopkinderporno in ons land te blokkeren.

Verhuizen

"Het houdt mij meer bezig dan mij in eerste instantie lief was, wat mij er toe gebracht heeft en ook op aanraden van lieve bezorgde vrienden dat ik tijdelijk verhuis naar een anonieme plek waar ik ook even tot rust kan komen", vertelde Hölsken maandag op de website stopkinderporno.com.

De Nederlander kreeg de afgelopen weken verschillende doodsbedreigingen. "Als mij wat overkomt, is Stefaan de Clerck hier mede verantwoordelijk voor, dat is iets wat buiten kijf staat!", gaat hij verder.

http://www.vandaag.be/binnenland/4474_pedojager-start-met-nieuwe-website.html

14:54 Gepost door Hugo in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chris holsken |  Facebook |