19-04-10

Persvrijheid

Van mediacircus tot leugenpaleis

De meeste burgers geloven nog steeds dat zij door de media geinformeerd worden terwijl zij dagelijks het slachtoffer zijn van desinformatie en manipulatie. Wat is de 'informatieve' waarde van de berichtgeving over de oorlog in Irak en Afghanistan bijvoorbeeld ? De burger wordt jarenlang met gruwelijke beelden en vreselijke berichten over gewelddadige aanslagen en slachtoffers gebombardeerd terwijl er over de belangen van de Amerikaanse industrie, de geheime verplichtingen binnen het kader van de NATO en de geheime afspraken tussen de Amerikaanse en Europese regeringen nauwelijks gesproken wordt.

Het is duidelijk dat de zogenoemde objectieve nieuwsberichten die via de grote persbureau's worden verspreid en ons dagelijks door de media en machtige mediagroepen worden voorgeschoteld, volstaan met onwaarheden en leugens. Burgers over de hele wereld worden dagelijks gehersenspoeld met allerel 'feiten' die niets met de werkelijke feiten te maken hebben. Dat gaat zelfs zover dat burgers die de dagelijkse hersenspoelingen overleefd hebben, voor 'gekken' of 'believers' worden uitgemaakt.

Liegen en bedriegen, is dank zij de media en mediagroepen de nieuwe norm in onze samenleving geworden. Dat geldt ook voor de Vlaamse Raad voor Beroepsjournalistiek die geen rekening houdt met de deontologische ethiek waaraan beroepsjournalisten zijn gebonden en die niet optreedt als onschuldige burgers door journalisten van bepaalde mediagroepen gedurende jaar en dag aan de schandpaal genageld worden.
De voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor beroepsjournalisten zetelt waarschijnlijk niet toevallig in het bestuur van de Hoge Raad voor Justitie. Vandaar dat de klachten in verband met de gerechtsjournalisten die de deontologische regels zwaar hebben overtreden, gewoonweg in de prullenmand verdwijnen.
Burgers die de moed hebben om dergelijke wantoestanden aan te klagen, schelden zij uit vanwege de 'schending van de persvrijheid' terwijl er politici en gerechtsdiensten worden ingeschakeld die ervoor moeten zorgen dat de nieuwsgroepen van die burgers van het Internet worden gehaald.
De Vlaamse Raad voor Beroepsjournalistiek kan misschien beter over de deontologische principes en de persvrijheid waken in plaats van toe te laten dat de persvrijheid wordt misbruikt om individuele burgers en actiegroepen het zwijgen op te leggen. Dat kan haar geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van de journalisten die zij vertegenwoordigt alleen maar ten goede komen.

Men heeft het dikwijls over de 'onafhankelijkheid' van de pers. Vandaar dat er bijna uitsluitend politici en industriëlen in de besturen van de verschillende mediagroepen zetelen en dat de geschreven pers via de advertenties van honderden bedrijven en overheidsorganen gesponsord wordt.
Van een 'onafhankelijke pers' is dus geen sprake. Dat geldt ook voor de zogenaamde scheiding der machten.
De meeste 'gerechtsjournalisten' zijn de spreekbuis van het gerecht en/of verdedigen de belangen van de geörganiseerde misdaad die zich in bedrijven, financiële instellingen en overheidsorganen heeft genesteld.
Het is dus geenszins verwonderlijk dat de pers altijd de sympathie heeft proberen op te wekken voor gekende onderwereldfiguren zoals Paul Vanden Boeynants en Michel Nihoul (zaak Dutroux) terwijl een activist zoals Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die de moed heeft gehad om de kinderpornonetwerken te bestrijden, jarenlang de grond werd ingeboord om het criminele milieu te beschermen.

-------------

Op 27.11.2006 telde de skynetblog 'Doofpot Justitie' 9.181 bezoekers. Door het geknoei met onze server gaf de teller op ons scherm slechts een 10-tal bezoekers aan. Ook de startpagina van 'Doofpot Justitie' was niet meer via Google (trefwoord 'justitie') weer te vinden.
Het is door middel van dergelijke kinderachtige pesterijtjes dat men zodanige reacties probeert uit te lokken dat kranten als Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen die Morkhoven-activist Marcel Vervloesem gedurende 9 jaar lang aan de schandpaal nagelden voor de klachten waarvoor hij op 15.11.2006 werd vrijgesproken, weer kunnen schrijven dat de Werkgroep Morkhoven 'paranoia' is of 'in complotten gelooft'.

Enkele jaren geleden kreeg RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens die met de Werkgroep Morkhoven rond de verdwijning van de Duitse jongen Maniel Schadwald werkte, herhaaldelijk doodsbedreigingen. Haar Belgacom-telefoonlijn en Internetverbinding werd gedurende verschillende maanden gesaboteerd. Belgacom wist de problemen zogenaamd niet op te lossen en kon ook geen Zöllertoestel plaatsen zodat men zou kunnen weten wie er achter al die pesterijene en doodsbedreigingen zat.
Nadat haar zoon bijna omver werd gereden met een daaropvolgende telefonische waarschuwing om over de kinderpornonetwerken te zwijgen, en nadat zij problemen ondervond met haar auto, begon G. Bernaer voor haar leven te vrezen. Kort nadat zij een afscheidsbrief schreef, kwam zij om in een nachtelijk 'auto-ongeval'. Enkele uren voor haar dood probeerde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens haar nog te bereiken in verband met het antwoord dat hij inzake al de voornoemde problemen van de toenmaiige Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) had ontvangen. Jan Boeykens was echter verplicht om het gesprek met G. Bernaer tengevolge van het soort telefoonstoringen die de Werkgroep Morkhoven ook dikwijls tijdens haar acties ondervond, af te breken. De herhaaldelijke pogingen om de brief van Stefaan De Clerck naar G. Bernaer door te faxen, mislukten alhoewel het doorzenden van deze brief naar Marcel Vervloesem geen enkel probleem opleverde.

-------------

Drie jaar geleden deelde de Canadese provider 'Bravenet' mede dat men de website www.kindergarten.be die informatie over kinderpornonetwerken gaf, na een 'anonieme klacht over bepaalde opmerkingen rond de Belgische Staatsveilgheid', van het Internet had gehaald. Onderzoek wees toen uit dat de klacht afkomstig was van een zekere Charly N. die schreef dat hij 'goede contacten onderhield met rijkswachtkolonel Brabant'.

-------------

In 2005 werd Marcel Vervloesem om basis van een paar bamboestokjes die men in zijn huis aantrof, opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigd. Hij werd in de gevangenis van Turnhout opgesloten alwaar hij direct met een hongerstaking begon. Na enkele dagen begon Victor V. die in het Sp.a-bestuur van Herentals zetelt en die in 1998 de klachten tegen zijn halfbroer Marcel Vervloesem organiseerde, met een petitieactie in Morkhoven en omgeving waarin hij er bij de Geelse Bouwmaatschappij op aandrong om Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning te zetten. Victor V. die in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde, eiste ook dat de Internet-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet zou verwijderd worden.
Alhoewel de petitie slechts door enkele vrienden van Victor V. werd getekend, liet CD&V-gemeenteraadslid An Diels deze zaak op de agenda van de Herentalse gemeenteraadszitting plaatsen. Zij herhaalde de eisen van Victor V.
Sp.a-kamerlid Jan Peeters die, als burgemeester van Herentals, Victor V. altijd ondersteunde, zei dat hij 'wel oren had naar deze eisen omdat het tenslotte ook het imago van Herentals betrof'. Alhoewel Marcel Vervloesem op 15.11.2006 voor de intussen 9 jaar oude klachten van Victor V. was vrijgesproken, bracht Jan Peeters de zaak via de lokale radio en televisie ter sprake. Hij stelde dat de website van de Werkgroep Morkhoven alleen 'met wettelijke middelen van het Internet was te halen'.
Victor V. werd in 2006 met een hondertal stemmen tot gemeenteraadslid verkozen. Hij is thans voorzitter van de Commissie Veiligheid en Justitie van de Stad Herentals en zetelt als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Intercommunales CIPAL en PIDPA terwijl hij zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan.

-------------

Marcel Vervloesem kreeg via het gerechtelijke vonnis van 15.11.2006 een 'spreekverbod met de pers' opgelegd zodat de Vlaamse pers die gedurende 9 jaar lang M. Vervloesem als 'kindermisbruiker' aan de schandpaal nagelde, opnieuw een excuus had om over de nieuwe ontwikkelingen in het proces tegen M. Vervloesem en het uitblijven van een degelijk onderzoek naar de tienduizenden kinderen en de criminelen die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort staan, te zwijgen.

-------------

E-mailberichten en/of publicaties van de Werkgroep Morkhoven op het Internet, werden jarenlang geblokkeerd. Op 8.12.2006 verdwenen alle foto's en zo eventjes 260 dossierstukken rond kinderpornonetwerken van de MSN-groep FondationPrincessedeCroÿ. Ook bepaalde berichten bleken verdwenen te zijn.
De medewerkers van de Werkgroep Morkhoven ondervonden ook stelselmatig problemen met torenhoge gas- en electriciteitsfacturen + anonieme klachten bij woningmaatschappijen, ziekenfondsen, wijkagenten en justitie.

-------------

Op 16.3.2007 bleek de MSN-nieuwsgroep FondationPrincessedeCroy niet meer toegankelijk te zijn. Bij navraag deed het franstalige MSN-Groups Service Team alsof zij van niets wist. Men zei dat de groepsmanager waarschijnlijk een 'technische fout' had gemaakt waardoor de groep definitief was verloren gegaan. De Nederlandstalige MSN-dienst van haar kant wist te melden dat het gebruikersreglement was geschonden en dat de groep om een 'ernstige reden' was afgesloten. De inhoud ervan zou 'in afwachting van de resultaten van een onderzoek door Microsoft vernietigd worden'. De beslissing van Microsoft volgde op de bekendmaking van het boek 'Roumania: for export only' en een bericht over de Europese subsidies aan het Europees Centrum voor Vermiste Kinderen 'Child Focus'.

-------------

Op 16 mei 2007 kreeg de VZW Werkgroep plotseling geen toegang meer tot het Internet. Belgacom verklaarde dat zij op vraag van TELE2 de Fondation Princesse de Croÿ van haar cliëntenlijst had geschrapt. Op 17 mei 2007 vond Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens dank zij het bezoekje aan een Internetcafé toevallig een emailtje van Microsoft in zijn mailbox waarin gevraagd werd om een bericht over kinderpornohandel dat in 2003 op de MSN-groep Werkgroep Morkhoven was geplaatst, 'binnen de 24 uren te verwijderen, zoniet zou de groep gesloten worden'. Het berichtje handelde over de prijzen die een Oost-Europees crimineel netwerk voor het sexueel misbruiken van kinderen en baby's vroeg.
Door tijdig te reageren kon voorkomen worden dat de MSN-groep Werkgroep Morkhoven voor het Internetpubliek werd gesloten.

-------------

Een paar dagen na de geschiedenis met Belgacom en Microsoft werd met enkele zware kasseien de venster bij Marcel Vervloesem in diggelen gegooid. De politie wist de daders van de aanslag die uit de buurt afkomstig waren, niet te vatten.
De vensterruit van 2 vierkante meter groot en 1,5 centimeter dik mocht Marcel Vervloesem zelf bekostigen.

Zie ook:

http://slachtoffers-justitie.skynetblogs.be/
http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/
http://misbruik-psychiatrie.skynetblogs.be/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://fondation-princesse-de-croy.skynetblogs.be/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
http://www.droitfondamental.eu

werkgroepmorkhoven@gmail.com

http://persvrijheid.skynetblogs.be/

18:58 Gepost door Hugo in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: persvrijheid |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.