31-12-10

Doofpot kinderporno - Politieke gevangenen in België

ARCHIEF

Politieke gevangenen in België – Het geval Marcel Vervloesem
Jan Boeykens – 20.09.2008 

 

Men spreekt vaak van politieke gevangenen en men gaat er van uit dat er geen politieke gevangenen in een democratische rechtsstaat bestaan. Ik heb daar zo mijn twijfels over…

Na meer dan 14 dagen kregen Dr. Gagliardi (Italië), de familie Riksen (Nederland), Jan Boeykens (voorzitter Werkgroep Morkhoven), Prinses Jacqueline de Croÿ (ondervoorzitster van de Werkgroep Morkhoven) nog altijd geen toelating om Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven te bezoeken.   Het bezoek van Nick Vervloesem werd geweigerd. Christel Vervloesem kon vorige week met veel moeite bij Marcel Vervloesem op bezoek gaan nadat men haar vroeg of ze geen afschrift van haar trouwboekje kon meebrengen.  Wendy Vervloesem, dochter van Marcel Vervloesem, kreeg enkele dagen geleden te horen dat ze een afschrift van haar geboorteakte moest meebrengen terwijl de bezoekers van de meeste gedetineerden zonder de minste voorwaarden binnenkunnen.  

Het lijkt er dus op dat Marcel Vervloesem die vandaag aan zijn 16de dorst-en hongerstakingsdag in de gevangenis van Brugge begint, op een doelbewuste manier geisoleerd wordt van iederéén die samen met hem actie voerde of hem politiek zou kunnen ondersteunen.

Ook zijn briefwisseling wordt grotendeels geblokkeerd zodat men verplicht is om hem aangetekend (en het best met een rode antwoordkaart) te schrijven.  

Eén van de redenen waarom Marcel Vervloesem in de gevangenis werd opgesloten ligt in het feit dat justitieminister Vandeurzen (CD&V, Christen Democraten) zijn politieke verantwoordelijkheid niet wenst op te nemen inzake de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstallen van de ontlastende stukken uit Vervloesem’s dossier en de diefstallen van de kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen.  Zoals de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in de kinderpornozaak Zandvoort die nooit onderzocht werd, moeten de dieven ervan blijkbaar beschermd worden.  

Vandeurzen die in zijn vorige leven een ziekenhuisdirecteur was, laat om één of andere reden ook toe dat zwaar zieke personen zoals Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker) in de gevangenissen worden opgesloten terwijl zij daar niet in thuis horen en terwijl hij weet dat dergelijke zieke personen weinig kans maken om levend uit de gevangenis geraken.  

Willen Vandeurzen en Compagnie op die manier misschien de ‘overbevolking’ in de Belgische gevangenissen oplossen?   Of betreft dit soms de zoveelste ‘vergissing’ van Vandeurzen en zijn christen-democraten die steeds de mond vol hebben over ‘menselijke waarden’ en ‘de mens die centraal moet gesteld worden’ ?  

Het feit dat Vandeurzen toelaat dat het Herentalse gemeenteraadslid Victor V. dat de klachten inzake ‘folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem’ in 1998 organiseerde, nog steeds vrij rondloopt en zelfs tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd verkozen terwijl hij zo’n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan, toont aan dat het hier een politieke zaak betreft.  

Vanuit Nederland werden er intussen vragen gesteld omtrent het feit dat Marcel Vervloesem door het College van procureurs-generaal in Den Haag zes weken geleden, voor een hoorzitting over de kinderpornozaak Zandvoort werd uitgenodigd en omdat tijdens die hoorzitting bleek dat de Belgische justitie enkel de opzichtens Marcel belastende documenten heeft opgevraagd om hem te kunnen veroordelen en op te sluiten. 

----

Van: eric en ingrid – Nederland

Aan: Jan en Jacqueline – werkgroep morkhoven

Datum: 20 sep. 2008

Onderwerp: Bezoek Marcel

'Hoi Jan, zoals je wel had kunnen verwachten moet Eric maandag alweer terugbellen naar Brugge. Ze brachten het er nu op dat het tien dagen duurt voordat de directie toestemming geeft. Hier zakt je de moed toch van in de schoenen. Ook zeiden ze dat ze onze brief nog niet in de computer hadden staan en dan duurt het vaker nog tien dagen, we worden gewoon uitgejokerd. Ik hoop dat Marcel net zoals de vorige keer mijn brief mag lezen. We geven de moed niet op.'

 

 

Commentaren

EINDE VAN DE BELGISCHE RECHTSSTAAT

De rechten van de Belgische burger zijn onbestaande.
En de Belgische grondwet is juist nog goed genoeg om als WC-papier op de kabinetten van de Christen-democraten (Herman Van Rompuy, Jo Van Deurzen, Stefaan De Clerck,) gebruikt te worden.

Als Belgische burger (niet beschuldigd of vals beschuldigd, niet veroordeeld, geen strafblad enzoverder) heb ik bijvoorbeeld geen recht meer om mijn vrienden te zien of te spreken.

Het gaat hierbij ondermeer om de man waarmee ik 20 jaar lang bevriend ben en 20 jaar lang actie heb gevoerd.
Ik ben deze man gedurende twee jaar lang, tesamen met Prinses de Croÿ, wekelijks in de gevangenis gaan opzoeken.
We hebben elkaar wekelijks geschreven. Hij heeft mij bijna dagelijks getelefoneerd.
En het is dank zij onze steun dat hij de voortdurende moordpogingen (onthouden van medicatie enzoverder), overleefd heeft alhoewel men zijn wankele gezondheid er definitief mee gebroken heeft.

Ik ben hem altijd blijven verdedigen. Maar dat is mijn wettelijk recht. En voor zover ik weet, ben ik niet misdadig als ik gebruik maak van dit wettelijk recht.

Deze man is nog steeds bestuurslid van de vzw Werkgroep Morkhoven, waarvan ik de voorzitter ben.
En hij zal bestuurslid van onze vereniging BLIJVEN alhoewel Justitie al het mogelijke doet om onze vereniging op te doeken en men enkele weken geleden zelfs een bericht liet verspreiden waarin stond dat deze man met de 'vzw Werkgroep Morkhoven gebroken heeft'.
Voor zover ik weet, ben ik volgens de statuten van onze vereniging trouwens verplicht om regelmatig bestuursvergaderingen en om een jaarlijkse algemene vergadering bijéén te roepen.

Eén van de volgende dagen zal deze man dus een schriftelijke uitnodiging ontvangen. En als onze zogenaamde 'democratische rechtsstaat' niet aanvaardt dat de verenigingen hun wettelijke verplichtingen naleven, dan moet zij maar een uitzonderingswet uitvaardigen waarin staat dat alle Belgische verenigingen (buiten verenigingen zoals de Liga voor de Mensenrechten die door de Belgische Staat betoelaagd en gecontroleerd worden), moeten opgedoekt worden.
Want waarom zou men de schijn van een 'democratische rechtsstaat' nog langer ophouden als de rechten van de Belgische burger zijn afgeschaft ?

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
http://www.facebook.com/pages/Werkgroep-Morkhoven/111005542254792

Gepost door: Morkhoven | 09-01-11

De commentaren zijn gesloten.