03-05-12

Gevangenisbeleid: Toezichtsraad kan weer verder boeren zonder toezicht

toezichtsraad-op-gevangenissen.jpg

Toezichtsraad op gevangenissen heeft opnieuw secretariaat

vandaag, 16:06

Sinds 2 mei heeft de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen opnieuw een voltijdse secretaris. De Raad kan zijn werk dus hervatten. Dat zegde minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) zopas in de Kamer aan Christian Brotcorne (cdH).

De Centrale Toezichtsraad (CTRG) werd opgericht in 2003 om na te gaan of de rechten van de gevangenen wel worden gerespecteerd. Op 14 maart deelde de CTRG aan minister Turtelboom mee dat hij er mee stopte omdat hij al acht jaar lang onvoldoende geld en onvoldoende degelijk secretariaatspersoneel kreeg.

Secretaressensaga

De secretaressensaga is berucht. Eén kieperde haar post in de vuilnisbak, na het vrijwillig vertrek van een tweede werden "talloze onbehandelde dossiers ontdekt", een derde "deed niets", een vierde verliet al snel het zinkend schip en met een vijfde "kon helemaal niet samengewerkt worden". Dat staat allemaal in het jongste jaarrapport van de CTRG. En die gaf er dus de brui aan. Daardoor komt België zijn internationale verplichtingen niet meer na, want er is geen controle meer op de rechten van gedetineerden.

Onmiddellijke reactie

Turtelboom zegde dat ze "onmiddellijk enkele leden van de CTRG ontvangen heeft en ook onmiddellijk een aantal kandidaten voor die secretariaatsfunctie heeft voorgesteld. Op 1 april kreeg één van hen positief advies van de Toezichtsraad en sinds 2 mei is die aan de slag."

De justitieminister hoopt dat ook de Toezichtsraad zijn activiteiten nu weer hervat, "want dat is broodnodig in een democratie".

JDW

http://www.vandaag.be/binnenland/96270_toezichtsraad-op-g...

Commentaren

Minister die naakt poseert voor een kalender 'Kom op Tegen Kanker', laat mensen langzaam wegkankeren...
---
Marcel Vervloesem die kanker-, nier-, hart- en diabetespatiënt is en daarvoor tientallen keren opgenomen en geöpereerd is geweest, werd de voorbije dagen met ijzeren kettingen aan zijn ziekenhuisbed vastgeklonken.

Hij diende enkele dagen geleden, nadat men hem gedurende een week lang opzettelijk bij een geesteszieke in een cel had gestoken die dag en nacht liederen zong en rookte, dringend gehospitaliseerd te worden en kwam op de Dienst Intensieve Zorgen van het St. Elisabeth hospitaal te Turnhout terecht.

De hartproblemen die hij kreeg, waren het gevolg van het feit dat hij volledig uitgeput is. Zijn hart en nieren bleken namelijk te zwak te zijn om zich tegen de infectie die door zijn suikerziekte ontstond, te verzetten.

Vervloesem zit nu reeds maandenlang in voorhechtenis terwijl het gerechtelijke onderzoek uitwees dat de aanklager Dimitri V., in zijn verklaringen tegenover het Nieuwsblad (dat haar bronnen nooit natrekt) en de politie, gelogen had. Ook het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank pleitte hem reeds weken geleden vrij.

De rechters van de Raadkamer van Turnhout die Vervloesem achter slot en grendel houden onder het valse voorwendsel dat zij 'het psychiatrisch rapport van Dimitri V. afwachten om uit te maken in hoeverre deze geloofwaardig is', zijn toevallig dezelfde rechters die Vervloesem 11 jaar lang vervolgd hebben en in grote mate verantwoordelijk waren voor het mediaproces waarin Vervloesem jarenlang als 'pedofiel', 'zelfverklaarde pedofielenjager' en 'geesteszieke' door het slijk werd gehaald. Tijdens dat proces verdwenen zelfs de ontlastende stukken uit Vervloesem's dossier, zoals de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde.

Vandaag scheen er bij Vervloesem's terugkomst in de gevangenis van Turnhout, geen enkele brief voor hem te zijn aangekomen, wat onmogelijk is.

De Werkgroep Morkhoven schreef de afgelopen weken herhaaldelijk naar justitieminister Turtelboom (Open VLD) over het feit dat de brieven van Marcel's dochter, kleindochter en van Klokkenluideronline reeds wekenlang worden achtergehouden.
De minister reageerde echter niet zoals gewoonlijk en het feit dat de briefwisseling nu geheel wordt geblokkeerd, bewijst dat de minister zelf en/of haar kabinetsmedewerkers bij deze nieuiwe pesterijen betrokken zijn. Marcel Vervloesem dreigt door deze pesterijen opnieuw in het ziekenhuis te worden opgenomen alwaar hij 5 dagen lang met ijzeren kettingen aan zijn benen, aan het bed werd vastgeklonken, hoewel hij enkel in voorhechtenis zit.

In de gevangenis van Turnhout zijn er 210 in plaats van de toegestane 120 gedetineerden opgesloten en een deel van de gevangenen is verplicht om op matrassen op de grond te slapen.

Binnenkort heeft Vervloesem vijf maanden effectieve gevangenisstraf achter de rug terwijl hij onterecht in voorhechtenis zit.

Zoals enkele advocaten terecht opmerkten, ziet Turtelboom de mensen die in voorhechtenis zitten, ten onrechte als misdadigers en pesterijen zoals het wekenlang achterhouden van briefwisseling, wordt door de minister om die reden waarschijnlijk toegestaan.

De minister stelde vandaag op een hypocriete manier dat zij 'hoopt dat de Toezichtsraad op de gevangenissen (die nooit heeft gefunctioneerd) zijn activiteiten weer hervat, "want dat is broodnodig in een democratie".

03/05/2012

Gepost door: boejan | 03-05-12

De commentaren zijn gesloten.