03-05-12

'Minder magistraten op ministeriële kabinetten'

Zoals onder de justitieminister De Clerck (CD&V, christen-democraten) reeds het geval was, is de kabinetschef van justitieminister Turrtelboom opnieuw een procureur.  Het betreft hier de Turnhoutse procureur Jan Poels die zich blijkbaar maar weinig aantrekt van wat er op het gerechtsgebouw van Turnhout allemaal uitgespookt wordt.  Maar dat komt omdat hij na zijn missie, opnieuw zijn functie van procureur opneemt. De 'scheiding der machten' noemt men dat in België...

Terwingen wil minder magistraten op ministeriële kabinetten

Terwingen wil minder magistraten op ministeriële kabinetten

vandaag, 14:08

Volksvertegenwoordiger Raf Terwingen (CD&V, foto) wil de detachering van parketmagistraten naar ministeriële kabinetten beperken. Hij heeft een wetsvoorstel ingediend om de aanbevelingen van de Fortiscommissie uit te voeren. Dat wordt straks in overweging genomen.

 

Nog steeds trekken ministers parketmagistraten aan om hen bij te staan bij het uitstippelen van hun beleid. Dat is wettelijk gezien niet verboden als de minister van justitie en de procureur-generaal daarmee akkoord gaan.

De Fortiszaak toonde evenwel aan dat hierbij problemen kunnen rijzen. Persoonlijke relaties van de gedetacheerde magistraat kunnen tot tussenkomsten leiden die een indruk van beïnvloeding in een concrete rechtszaak wekken. Bovendien kan een gedetacheerd parketmagistraat in de problemen komen omdat hij als magistraat onafhankelijk, onpartijdig en discreet moet zijn en als kabinetslid tegelijkertijd loyaal tegenover de standpunten van zijn minister en diens partij. De Fortiscommissie vond daarom dat de regering moest nagaan op welke kabinetten nog parketmagistraten zouden mogen werken. De Hoge Raad voor Justitie hakte al meteen de knoop door: alleen nog bij de minister van Justitie.

Terwingen gaat zover niet. Hij heeft een wetsvoorstel klaar dat uit drie elementen bestaat.

1. Hij meent dat detachering niet alleen naar het kabinet van Justitie moet kunnen, maar ook naar andere "functioneel logische kabinetten", zoals dat van de premier, de vice-premiers en Binnenlandse Zaken. Telkens moet wel beoordeeld worden of ze om hun expertise worden aangeworven.

2. Terwingen gaat wel akkoord met de Hoge Raad voor Justitie dat niet de proceur-generaal zijn toestemming moet geven, maar wel het college van procureurs-generaal. Zo wordt iedere politieke etikettering van de gedetacheerde bemoeilijkt.

3. Tenslotte wil Terwingen dat de regering een deontologische code opstelt voor gedetacheerde parketmagistraten.

JDW

http://www.vandaag.be/binnenland/96253_terwingen-wil-minder-magistraten-op-ministeriele-kabinetten.html

De commentaren zijn gesloten.