22-10-12

Zaak Demmink - Zaak Zandvoort

Marcel.Vervloesem.gele.t.shirt.jpg

https://www.google.it/search?q=kindeen+te+koop+marcel+ver...

Foto: Marcel Vervloesem die van de Belgische justitie een spreekverbod met de pers; een verbod om de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven te ontmoeten en een verbod om deel uit te maken van een vereniging die kindermisbruiken bestrijdt, kreeg opgelegd. Hij heeft ook reeds 4 jaar lang een contactverbod met zijn dochter en kleinkinderen. Wat heeft de Belgische justitie te verbergen ?

Zaak Demmink: Nederlandse regering onder druk gezet ?

US.state.department.jpgDiplomatieke kanalen ingezet om anti-Demmink campagne af te zwakken

18-10-2012

"Het U.S. State Department, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, is een krachtige verdediging gestart van Joris Demmink. Tegen de secretaris-generaal van Justitie doen sinds de jaren negentig aantijgingen van pedofilie de ronde. Via de ambassade in Den Haag noemt het State Department de verklaringen van getuigen en vermeende slachtoffers "onbewezen". Bij deze verklaringen zitten ook die van privé onderzoekers en een voormalige politiebeamte die vertelt hoe hij op last van Demmink jongetjes voor hem moest opzoeken." Uit dit artikel van het Katholiek Nieuwsblad, dat verwijst naar de Amerikaanse website WND, blijkt dat de diplomatieke kanalen zijn ingeschakeld om de stortvloed van belastende feiten en beschuldigingen aan het adres van Demmink tot bedaren te brengen.

WND beroept zich op een bron die toegang heeft tot de email-wisseling tussen stafleden van het Congres en de Amerikaanse ambassade in Nederland. "Leden van de ambassade spreken over Demmink als "een van de invloedrijkste ambtenaren van de laatste dertig jaar in drie achtereenvolgende ambten bij het ministerie van Justitie, (...) sinds 2002 als de hoogste ambtenaar van het ministerie als secretaris-generaal"

Aan de vraag of Demmink invloedrijk is hoeft niemand te twijfelen: met een schandlijst die al terugging tot de beginjaren '90 en sinds de onthullingen in het Algemeen Dagblad zelfs tot de jaren '80, kan alleen de meest invloedrijke en machtige hoogwaardigheidsbekleder blijven zitten zonder uit zijn ambt te worden gegooid. De ambassade weet van de beschuldigingen van pedofilie tegen Demmink sinds midden jaren negentig, maar houdt net als minister Opstelten dapper vol dat er "nooit een doorslaggevend bewijs voor overlegd." Terwijl Demmink nota bene zelf in een gesprek met Panorama en Gaykrant heeft toegegeven "seks te hebben gehad met jonge homo's en daarbij niet altijd te hebben gevraagd hoe oud ze waren." (klik op het geluidsfragment bovenaan de homepage van deze site, of bekijk het bericht uit het NOS Journaal van 5 november 2003 (tweede video die zichtbaar is op deze pagina). En als dat alles was...

Hoorzitting

Op informatie van zijn ambassade in Den Haag sluit het State Department sluit zich dus aan bij dat van de Nederlandse regering. De recente emailwisseling is ongetwijfeld het gevolg van de bemoeienis van het Amerikaanse congres met de kwestie. Daar vond op 4 oktober een hoorzitting plaats, waarop de affaire Demmink in alle openheid werd besproken.

https://www.demminkdoofpot.nl/pagina/module/diplomatieke-...

http://www.state.gov/aboutstate/

02-10-12

‘Verkiezingen tegen SP.A’ of ordinaire verkiezingspropaganda ?

Boon.marathon.Sp.a.jpg

Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.A) van Oostende wordt momenteel onder vuur genomen maar onze artikels over de Geelse Huisvestingsmaatschappij en de kinderpornozaak Zandvoort tonen aan hoe corrupt de Sp.a is. Er is geen enkele reden meer om voor deze partij te stemmen...

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

--

2 oktober 2012 - Bron: Belga

OOSTENDE - Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.A) van Oostende wordt onder vuur genomen door zijn coalitiepartners. Op een kopstukkendebat in het Kursaal van Oostende verklaarde Bart Tommelein (Open VLD) maandagavond dat hij de leiding wil nemen over een ‘werkbare coalitie’ zonder de socialisten. Volgens Vandecasteele worden het ‘verkiezingen tegen de SP.A’.

Oostende werd de voorbije zes jaar bestuurd door SP.A, Open VLD en CD&V. De liberalen en christendemocraten leverden elk één schepen. Voor CD&V mag het de volgende keer wat meer zijn. De partij wil graag verder besturen, maar lijsttrekker Krista Claeys zal ‘in de huidige context’ niet aanvaarden dat haar partij maar één schepenmandaat krijgt.

Open VLD maakte er dan weer duidelijk een punt van om de rode absolute meerderheid te breken. ‘Als er een werkbare coalitie mogelijk is zonder de socialisten, dan moeten we dat onderzoeken’, zei Tommelein. Zonder aarzelen antwoordde hij desgevraagd een coalitie met N-VA onder zijn burgemeesterschap te verkiezen boven een schepenmandaat in een coalitie met SP.A of een ministerpost in 2014. N-VA wordt volgens een recente peiling de tweede partij in Oostende, na SP.A en voor Open VLD.

De burgemeester reageerde geprikkeld. ‘14 oktober zal bepalend zijn. Het zal met ons of zonder ons zijn’, zei hij. ‘Als u terug wil naar de situatie zoals vroeger, dan wens ik u veel geluk toe’, sprak hij de zaal toe. ‘Ik vrees ervoor dat zij niet over de nodige contacten beschikken en niet over de nodige cohesie om een stad als Oostende te besturen’, zei hij over de zogenaamde anti-SP.A-coalitie.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF...

Slachtoffers corruptie stemmen niet op Sp.a !

Vanden.Bossche.minister.Sp.a.jpg

In de wijk Koninkrijk te Morkhoven (Herentals) worden er regelmatig
mensen, na het opzetten van kleine petities en klachten, uit hun sociale woning gedreven.

Dat was het geval voor Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem. En dat overkwam ook Luc en Christel Vervloesem (vrienden maar geen familieleden van Marcel Vervloesem) en hun 82-jarige zieke, bedlegerige moeder.

Victor Vervloesem, wonende in bovengenoemde wijk en bestuurslid van de
Geelse Huisvesting Maatschappij, is van deze praktijken ongetwijfeld
op de hoogte.  De man, een halfbroer van Marcel Vervloesem, is
bestuurslid van Sp.a Herentals en is toevallig ook diegene die
destijds met een zogenaamd interview in Het Nieuwsblad dat niet meer
dan was wat geroddel, mede aan de basis lag van het 10 jaar lange
media-proces tegen Marcel Vervloesem dat louter bedoeld was om de
kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.

Over Victor Vervloesem, die intussen gelukkig getrouwd is met één van
zijn vrienden, bestaan er een 30-tal processen-verbaals van
zedenfeiten met jongetjes die door de Justitie van Turnhout nooit
onderzocht werden. De man is intussen gemeenteraadslid van de Stad
Herentals, vertegenwoordigt de Stad Herentals in een aantal
intercommunales, en werd tot voorzitter van de Herentalse Commissie
'voor Veiligheid en Politie' benoemd.
De kwestie doet enigszins denken aan de zaak Dutroux waarin ook een
aantal mensen ook op een bijzondere wijze gepromoveerd of politiek benoemd werden.

De Sp.a die op een hypocriete manier steeds over het kindermisbruiken
binnen de Kerk spreekt, is grotendeels verantwoordelijk voor deze
corruptie en doofpotpolitiek.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

--

Foto: Freya Van den Bossche (Gent, 26 maart 1975) van de Sp.a ('Sociaal', 'Progressief' en 'Alternatief').
Zij was van 15 oktober 2005 tot 21 december 2007 vicepremier en ministe van Begroting en Consumentenzaken in de federale Belgische regering-Verhofstadt II. Sinds 13 juli 2009 is zij minister van

Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie in de Vlaamse
regering-Peeters II. En ze richt zich vooral tot een elitair groepje.

Kopie van dit artikel werd naar de volgende Sp.a-kamerleden gezonden: hans.bonte.vilvoorde.be, john.crombez.vlaamsparlement.be, info.deconinck.belgium.be, maya.detiege.dekamer.be, david.geerts.dekamer.be, caroline.gennez.s-p-a.be, medewerker.kitir.be, info.renaatlanduyt.be, karin.temmerman.s-p-a.be, bruno.tobback.s-p-a.be, bruno.tuybens.dekamer.be, dirk.vandermaelen.dekamer.be, oostende.s-p-a.be, ann.vanheste.s-p-a.be, myriam.vanlerberghe.dekamer.be,

GEEN ANTWOORD

Verkiezingen 2012: Slachtoffers van de Sp.a (Sociaal, Progressief, Alternatief)

vrouw.82jaar.op.straat.geelsehuisvesting.jpgEen klein jaartje geleden gepubliceerd:

Fraude met sociale woningen: zieke 82-jarige op straat

Enkele dagen geleden brachten we verslag uit over een vrouw in de wijk Koninkrijk te Morkhoven (Herentals) die een zelfmoordpoging ondernam, nadat de Geelse Huisvesting liet weten dat zij op straat zou gezet worden.

De vrouw woont met haar gezin en zieke 82-jarige zieke moeder reeds 23 jaar in een sociale woning.  Zij betaalde altijd tijdig haar huurgeld en zij had nooit problemen met de Geelse Huisvesting.

De problemen ontstonden toen er enkele jaren geleden een fabrieksdirecteur met zijn vrouw en dochter naast het gezin B. kwam wonen.  

In den beginne was de relatie zeer vriendschappelijk maar toen de fabrieksdirecteur voortging op de geruchten dat zijn dochter door mevrouw B. voor zwartwerk werd aangegeven, sloeg de sfeer om.

De fabrieksdirecteur stelde, met enkele nieuwe vrienden in de wijk, een petitie op waarin hij zijn buurvrouw van 'geluidsoverlast' beschuldigde.   De Geelse Huisvesting nam deze klacht ernstig alhoewel de 'geluidsoverlast' nooit door de politie werd vastgesteld en er nooit een Proces-Verbaal van werd opgemaakt.  

Ilse V., de sociaal assistente van de Geelse Huisvesting, liet de laatste tijd niet na om voortdurend te herhalen dat 'het gezin B. niet wilde meewerken aan de voorgestelde verzoeningspogingen en dat men nu voldoende geduld had uitgeoefend'.  Maar in haar brief van 4.11.2008 aan Mevrouw B. schreef zij: 'Geachte Huurder,  Met deze brief willen wij bevestigen dat u gevraagd heeft om samen met de buren rond de tafel te zitten om een oplossing te zoeken voor het burenprobleem. De buren hebben hierop negatief geantwoord'.

Er bestaat zelfs een bandopname van een gesprek waarin Ilse V. zegt dat de fabrieksdirecteur weigerde om aan de ronde tafel te gaan zitten met zijn buren.

De fabrieksdirecteur die, gezien zijn inkomen geen recht heeft op een sociale woning, is inmiddels, zonder op een wachtlijst te worden geplaatst, voor de 5de keer naar een andere sociale woning verhuisd zodat het burenconflict eigenlijk is opgelost.

Freya Van den Bossche, Vlaamse minister van Woonbeleid, werd aangeschreven omtrent deze zaak.  De Minister is dus op de hoogte van het geknoei met het toewijzen van sociale woningen door de Geelse Huisvesting en de onterechte uitdrijving van het gezin B. met de zelfmoordpoging tot gevolg.

De minister werd tevens gewezen op het feit dat vorig jaar een man uit dezelfde wijk, nadat hij in een petitie van enkele buurtbewoners werd aangeklaagd, ook al op straat werd gezet door de Geelse Huisvesting.  Deze man betrok ook reeds meer dan 20 jaar een sociale woning en had nooit poblemen met de Geelse Huisvesting.

Zijn buurvrouw Hilde C., was één van de initiatiefnemers van de petitie.  

Zoals de fabrieksdirecteur, had ook deze vrouw geen recht op een sociale woning omdat zij geen 3 jaar lang in de gemeente was ingeschreven zoals het reglement voorschrijft, en over een eigen huis te Berlaar beschikte.  Toch kreeg zij een sociale woning van de Geelse Huisvesting toegekend. Dat gebeurde dank zij de bemiddeling van enkele Herentalse politici die in het bestuur van de Geelse Huisvesting zetelen.

Minister Van den Bossche (Sp.a) werd verzocht om deze zaken grondig te laten onderzoeken maar dat vond zij blijkbaar niet nodig omdat zij zich enkel tot een bepaalde elite richt.  Het gevolg hiervan was dat het gezinnetje Vervloesem (vrienden maar geen familie van Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem), na ruim 20 jaar correct de huur te hebben betaald, met hun 80-jarige zieke en bedlegerige moeder, meedogenloos op straat werden gezet.  Zij werden het slachtoffer van de Sp.a die zich 'alternatief', 'progressief' en 'sociaal' noemt...

Lijst van de bestuursleden van de Geelse Bouwmaatschappij

Naam Functie Gemandateerd vanuit:

Sannen Jos VoorzitterPrivé-inschrijver

Ceustermans Ingrid BestuurderProvincie Antwerpen

Bulckens Mieke BestuurderPrivé-inschrijver

Claes Herman BestuurderPrivé-inschrijver

Janssens Alfons BestuurderPrivé-inschrijver

Broeckx Gerda BestuurderGemeente Laakdal

Van Eynde Twiggy BestuurderO.C.M.W. Laakdal

Van Hemelen Rony

BestuurderStad Geel

Vranckx Jan BestuurderStad Geel

Bollen Ivo BestuurderO.C.M.W. Geel

Voets Sabine

BestuurderO.C.M.W. Geel

Guns Rob BestuurderGemeente Kasterlee

Hermans Emiel OndervoorzitterGemeente Kasterlee

Lenaerts Hilda BestuurderO.C.M.W. Kasterlee

Verbraecken Harry BestuurderGemeente Westerlo

Van Hemelen Maurice BestuurderGemeente Westerlo

Daems Wim BestuurderO.C.M.W. Westerlo

Voet Jos BestuurderGemeente Hulshout

Veraghtert Jef BestuurderGemeente Meerhout

Hoes Johan BestuurderO.C.M.W. Meerhout

Rymen Maria Bestuurder 

Gemeente Grobbendonk

Van Den Bulck Elisabeth BestuurderO.C.M.W. Grobbendonk

Leirs Marcel Bestuurder 

Stad Herentals

Vervloesem Victor BestuurderStad Herentals

De Vocht Susie Directeur Geelse Huisvesting

Bvba Briers, Bekkers & CoCommissaris-revisor