06-05-09

Bestrijding kinderseksnetwerken - Werkgroep Morkhoven


Nelly-Maes1ARCHIEF

De strijd tegen kinderpornografie en tegen netwerken waarin kinderen worden verhandeld en misbruikt ligt mij en verschillende andere leden nauw aan het hart.
Ook de Europese burgers zijn begaan met deze problematiek, zoals mocht blijken uit een colloquium hierover dat ik in het Europees Parlement organiseerde in oktober jongstleden. Ik ben er van overtuigd dat ook U de strijd tegen deze schandelijke wandaden ten zeerste wenst te steunen.

In december vorig jaar richtte de werkgroep Morkhoven, internationaal bekend omwille van hun onthullingen in de zogenaamde Temse-Zandvoort-zaak, aan U de vraag met betrekking tot een onderhoud door U persoonlijk of door een kabinetsmedewerker. Zij hadden graag een petitie overhandigd waarin ze vragen dat het Europees Parlement het onderzoek ter harte neemt van de verschillende dossiers die zij ter beschikking hebben.

Tot op heden mochten zij nog geen antwoord van Uw diensten ontvangen. Bent U alsnog bereid hen en hun petitie persoonlijk of in vertegenwoordiging te ontvangen? Bent U bereid om hun vraag met betrekking tot het onderzoek positief te beantwoorden, en bent U tenslotte bereid deze bekommernissen aan te kaarten bij de Raad en de Commissie?

(bijlage: kopie van de petitie zoals afgegeven aan mij en collega Dupuis december vorig jaar)

Door Nelly Maes op 21/01/1999 - categorie : brieven

Nelly Maes


LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds